Prečo nás podporiť 2% z dane? Dáme vám 12 skvelých dôvodov za rok 2023

15. februára 2024

Koniec roka 2023 je už nejaký ten mesiac za nami. Až doteraz sme však boli tak zamestnaní aktivitami, že sme nestíhali ani bilancovať. ✌️ Teraz to však už môžeme urobiť. A nielen to! Namiesto suchej „bilancie“ sa s vami chceme podeliť o 12 skvelých vecí, ktoré sme v roku 2023 spolu s vami zažili.

A tiež vás chceme pozvať, aby ste nám s týmito akciami pomohli aj v tomto roku prostredníctvom 2 % z dane. Aby ste však vedeli, čo vlastne podporujete, poďme sa spolu pozrieť, čo sme s deťmi a mladými zo Spišskej Belej zažili aj vďaka vám.

1. Pravidelnosť a systematickosť

Od začiatku až po koniec roka 2023 sme pre vás pripravovali pravidelné mesačné programy s rôznorodými aktivitami ako pre deti, tak aj pre mladých (s výnimokou špeciálnych prázdninových programov). Vďaka odbornej PR podpore tiež dostal pravidelný klubácky mesačný program nový jednotný šat. Od septembra môžete vidieť naše programy vo vizuáloch ladených do farieb loga Face Clubu. 

Okrem krásneho dizajnu je dôležitý aj jeho obsah. Celý rok sme sa s vami stretávali pri turnajoch, športe v telocvični, chutnom jedle a tiež filmových, karaoke, tanečných či kvízových večeroch.

2. Aktívne trávenie voľného času

Už tradične bolo leto vo Face Clube a na Pôjde poriadne aktívne. Brány Face Clubu boli dopoludnia otvorené pre všetky deti. Spolu sme športovali, varili, tancovali, navzájom sa spoznávali a zabávali. Večery patrili mladým. Nechýbali turnaje, kvízy či filmové večery. 

Aké by to však bolo leto bez letných táborov? Spoločne sa nám podarilo pripraviť dva turnusy denného tábora Vševedko a dva anglické campy – Športový anglický camp a camp Starodávna púť. Tešíme sa bohatej účasti na táboroch a veríme, že sa s vami uvidíme aj toto leto. 

Viackrát sme sa s vami videli aj na celokomunitnych akciách. Boli sme súčasťou Kaštieľnych hier, zrealizovali sme Festival netradičných športov, vycestovali sme na mládežnícku výmenu do Lotyšska, a s našimi aktivitami sme zavítali aj na Oravu.

3. Dobrovoľníctvo

Aj tento rok sme sa zapojili do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa na Slovensku realizuje už dlhých 15 rokov. V prešovskom kraji túto aktivitu koordinuje Prešovské dobrovoľnícke centrum. Témou tohto ročníka bolo „Začni leto dobrom“. Ku koncu školského roka naši mladí dobrovoľníci svojim spolužiakom predstavili, čo pre nich dobrovoľníctvo znamená.

Pre deti sme počas Kaštieľnych hier pripravili interaktívny program s názvom „Cesta okolo sveta“. Nezabudli sme ani na našich seniorov zo Zariadenia opatrovateľskej služby, u ktorých sme sa zastavili na návšteve a hrali sme spolu karty aj šachy.

Viac o týždni dobrovoľníctva sa môžete dočítať TU.

4. Spolupráca

Počas uplynulého roka sa nám vo vzdelávacom centre Pôjd podarila veľká vec. Dostali sme sa do povedomia základných a stredných škôl celého kežmarského okresu. Počas stretnutí s vedením skôl sme mohli predstaviť činnosť a víziu Pôjdu a ponúknuť možnosti spolupráce vo vzdelávaní pedagógov, príprave preventívnych a vzdelávacích aktivít pre žiakov a študentov či inej konkrétnej podpore. 

S niektorými školami sa nám už podarilo nadviazať prvé spolupráce, z čoho sa veľmi tešíme. 😊  

5. Prevencia

Počas roka 2023 využilo Vzdelávacie centrum Pôjd svoj potenciál naplno. Podarilo sa nám tu zrealizovať množstvo preventívnych a vzdelávacích aktivít pre naše základné školy, špeciálnu či umeleckú školu. 

Zapojili sme sa do Európskeho týždňa proti drogám, kde sme pripravili aktivity pre cieľové skupiny mladších aj starších žiakov. Ďalej sme sa zapojili do Európskeho dialógu s mládežou a do kampane „Máš dosť životov?“ Zrealizovali sme preventívny program s názvom Chuť žiť zameraný na prevenciu porúch príjmu potravy.

Prostredníctvom únikových hier a LARPov sme vzdelávali v témach online bezpečnosti. Zrealizovali sme živé knižnice na podporu výberu strednej školy, besedy a workshopy s odborníkmi a umelcami a mnoho iného. Taktiež sme našim školám poskytovali odbornú pomoc a poradenstvo pri intervencii rizikových situácií, v čom radi pokračujeme aj dnes.  

6. Komunita

Aj v roku 2023 sa nám podarilo zrealizovať ďalšie ročníky (pre nás už) tradičných podujatí. Na jar sme boli súčasťou prvého ročníka jarnej kamarátskej opekačky Nultý ročník sa uskutočnil v roku 2021. Počas leta sme boli neoddeliteľnou súčasťou realizácie Kaštieľnych hier.

V našej réžii prebehol aj ďalší ročník skvelého Festivalu netradičných športov. Na jeseň sme nesmeli chýbať na akcii Jablkové hody, ktorú sme pripravovali už po druhýkrát. Táto krásna aktivita preverila šikovnosť Beľanov v pečení najchutnejších jablkových koláčov. 🍏

7. Európsky rozmer

Na prelome letných prázdninových mesiacov vycestovala skupinka sedemnástich mladých do ďalekého Lotyšska. Boli totiž účastníkmi mládežníckej výmeny (Re)connect, ktorú sa nám podarilo zrealizovať spolu s partnerskou organizáciou z Lotyšska.

Cieľom tohto projektu bolo spoznať viac samého seba a prepojiť sa s prírodou cez rôzne aktivity, ako napríklad komunikácia a spolupráca s inými účastníkmi, čas osamote, pohybové aktivity (športovanie, posilňovanie, kúpanie v jazere), ale aj cielené aktivity na podporu mentálneho zdravia ako napríklad art terapia či práca s hlinou.

Tento spoločný čas bol bohatý na zážitky, nové skúsenosti, priateľstvá a spomienky. Viac sa môžete dočítať v článku TU.

8. Budovanie/progres

V roku 2023 realizovalo naše mesto v spolupráci s partnermi aktivity podporené Nórskym finančným mechanizmom a štátnym rozpočtom v rámci projektu SpoluBližšie. Súčasťou bola aj výstavba komunitnej záhrady v blízkosti komunitného centra. To sa nám aj podarilo. Vznikol tak krásny a moderný outdoorový priestor pre deti, mladých, školy, spolky aj širokú komunitu. 

Tento priestor sme slávnostne otvorili v júni 2023. Tešíme sa, že už slúži verejnosti a veríme, že bude podnetným prostredím pre inšpiratívne podujatia. 

Viac o komunitnej záhrade sa dočítate v týchto článkoch:

9. Neformálne vzdelávanie

Face Club funguje od roku 2011. Od začiatku jeho fungovania sa tu vystriedalo už niekoľko generácií mladých dobrovoľníkov. Tí, ktorí klub zakladali, dnes už majú svoje rodinky a prichádzajú k nám so svojimi deťmi.

Skvelou správou však je, že cestu k Face Clubu si stále nachádzajú aj noví „mlaďasi“. To sa stalo aj počas leta 2022, kedy sa nám vyformovala nová generácia mladých dobrovoľníkov. 

V roku 2023 sme pre nich preto pripravili Dobrovoľnícku akadémiu, počas ktorej im skúsení lektori (aj z radov bývalých dobrovoľníkov či zamestnancov) odovzdali prostredníctvom neformálnych aktivít skúsenosti a vedomosti, ktoré pri svojom dobrovoľníckom dobrodružstve v klube budú potrebovať. Dobrovoľníci tiež dostali možnosť využiť službu individuálneho alebo skupinového mentoringu, ktorý viacerí využívajú dodnes.

Záverom dobrovoľníckej akadémie bola októbrová dobrovoľnícka víkendovka, počas ktorej sme utužovali vzájomné vzťahy a učili sa spolupracovať.  V tomto pilotnom vzdelávaní chceme pokračovať aj s ďalšími generáciami. 

Veríme, že akadémia bola pre mladých prínosná a že vedomosti a zručnosti, ktoré počas nej nadobudli sa nebudú báť využiť počas dobrovoľníctva nielen u nás vo Face Clube. 

10. Kultúrny život

Aj vďaka projektu „Spoločný čas“ podporeného z Výzvy poslancov Prešovského samosprávneho kraja sme mohli obohatiť kultúrny život v našom meste. Zrealizovali sme dve divadelné predstavenia, jedno pre detského diváka s názvom „Bačov pomocník“ od divadla Ramagu a druhé pre dospelých s názvom „Ci hutorim, ty vole!“ v podaní Bardejovského divadla. Rovnako sme zorganizovali tri filmové premietania pre rôzne vekové kategórie. 

Koncom školského roka 2022/2023 sme na Pôjde v spolupráci so Základnou umeleckou školou Ladislava Mednyánszkého hosťovali výstavu žiakov výtvarného odboru a tiež sa tu odohral absolventský koncert spojený s umeleckou vernisážou. 

11. Podpora škôl

Veríme, že hovoriť nahlas o duševnom zdraví je v dnešnej dobe viac než nevyhnutné. Preto sme aj v tomto roku pokračovali v rozbehnutom projekte s názvom „Hovorme o duši“, ktorého cieľom je informovať mladých ľudí o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie inovatívnou a zaujímavou formou. Naša putovná výstava postupne cestovala po desiatich základných a stredných školách v Kežmarku a s pomocou psychologičiek citlivo otvárala so študentmi túto tému. 

Vďaka podpore spoločnosti Tesco a jeho grantového programu “Vy rozhodujete, my pomáhame” budeme môcť dostať do škôl stálu zmenšenú verziu tejto výstavy v podobe kvalitných plagátov, ku ktorej sa budú môcť študenti kedykoľvek vrátiť.

Viac o tomto projekte sa môžete dočítať TU.

12. Zdravé vzťahy

Počas posledných školských dní, keď sa už netreba učiť, ponúkame našim školám programy na podporu vzťahov v triedach. Tak to bolo aj v uplynulom roku. 

Posledné školské dni sme strávili so žiakmi oboch našich základných škôl, pre ktorých sme si pripravili neformálny zážitkový program zameraný na podporu vzťahov, spolupráce, komunikácie či dôvery.

Tieto programy neslúžia len na zlepšenie klímy v triede, ale sú aj preventívnym nástrojom, ktorý pomáha predchádzať vzniku konfliktných situácií. 

Viac o tímbildingoch pre školy nájdete TU.

Našou prvotinou boli aj Školské športové hry, ktoré vznikli ako alternatíva k firemným hrám, ktoré sa realizujú každoročne počas Dní mesta. Šlo o priateľský turnaj pre žiakov základných škôl, ktorého cieľom bolo si zmerať sily v športových aj nešportových disciplínach. V športe ako takom nie je dôležitý iba výkon či rýchlosť, ale aj schopnosť spolupracovať, byť členom tímu, byť zručný či logicky a strategicky myslieť. Presne o tomto boli aj naše športové hry, o ktorých sa viac dočítate TU.

A čo urobíme tento rok?

O tom rozhodnete aj vy!

Ďakujeme každému jednému z vás za vašu podporu počas roka 2023. Či už účasťou na našich podujatiach, materiálnou či finančnou podporou, poukázaním 2 % z dane alebo hoci aj pekným slovom. Veľmi si to vážime a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Prijímateľom 2% z dane je občianske združenie Expression o.z., ktoré úzko spolupracuje a podporuje prevádzku Face Clubu a Pôjdu. S mestom Spišská Belá má podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci. Všetky finančné prostriedky z 2% z daní budú použité na podporu aktivít Face Clubu a Pôjdu a tiež podporu dobrovoľníctva.

Ak nám chcete pomôcť, jednou z možností je poukázať nám 2 % z dane. Urobiť to môžete takto:

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Na Potvrdení o zaplatení dane nájdete dátum zaplatenia dane a z neho si zároveň vypočítate:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať pre Expression o.z.. Táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
  • b) 3% – ak ste u nás, alebo niekde inde odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. K poukázaniu 3% je potrebné okrem tlačiva o poukázaní 3% poslať na daňový úrad i potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
  • Údaje o Expression o.z. napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, o Expression o.z., ktoré je potrebné do Vyhlásenia uviesť, sú predvyplnené ale pre istotu ich uvádzame:
   • IČO: 42229430
   • Obchodný názov: Expression o.z.
 • Tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné  do 30.04.2023 doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vám radi vystavíme. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech.

* IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. Kolónka SID sa nevypisuje.