Školské športové hry 2023

12. júna 2023

V piatok 2.6. 2023 boli žiaci ZŠ M. R. Štefánika súčasťou nultého ročníka školských športových hier, ktoré vznikli ako školská alternatíva k firemným športovým hrám, ktoré sa v našom meste už tradične uskutočňujú počas Dní mesta

Priateľský turnaj v rôznych disciplínach

Toto podujatie zastrešovalo Vzdelávacie centrum Pôjd a jeho pracovníci s mládežou v spolupráci s dobrovoľníkmi z Face Clubu. Cieľom tohto priateľského turnaja bolo si zmerať sily v športových aj nešportových disciplínach. V športe ako takom nie je dôležitý iba výkon či rýchlosť, ale aj schopnosť spolupracovať, byť členom tímu, mať isté zručnosti či logicky a strategicky myslieť. Preto… 

…si súťažiaci potrápili nielen telá, ale aj mysle

Hier sa zúčastnilo 11 šesťčlenných triednych tímov od štvrtého do deviateho ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách. Počas hier súťažiaci absolvovali desať stanovíšť. Zabehli štafetový beh v gúľaní pneumatiky, prenášali loptičky so zviazanými nohami, ale aj pomocou drevených špajdlí, riešili logickú úlohu s názvom Dopravná zápcha, spoločne prevádzali loptičku cez rôzne bludiská, učili sa viazať niekoľko typov uzlov, kreslili pomocou fixky na šnúrke, ,,lyžovali,, na tráve či skákali vo vreci.  

2 hodiny vytrvalosti priniesli svoje ovocie

Súťažiacim sa mimoriadne darilo, súťaživosť v jednotlivých tímoch nechýbala. Po 2 hodinách plnenia rôzne náročných úloh sme pristúpili k vyhodnoteniu, ktoré je nasledovné:

Prvá kategória 

 • 1. miesto – 5.B
 • 2. miesto – 4.A
 • 3. miesto – 5.A 
 • 4. miesto – 4.B

Druhá kategória 

 • 1. miesto – 6.B
 • 2. miesto – 7.A
 • 3. miesto –  7.B
 • 4. miesto – 6.A

Tretia kategória 

 • 1. miesto – 8.A
 • 2. miesto – 8.B
 • 3. miesto – 9.A

Všetkých súťažným tímom srdečne blahoželáme a veríme, že športové hry boli pre nich zábavné a obohacujúce.