Pôjd

Prečo (a ako) vznikol Pôjd?

Na začiatku stála skupina mladých ľudí, ktorí chceli mladým ľuďom poskytnúť alternatívu voči krčmám a podobnym podnikom – v meste, ktoré malo na svojich šesťtisíc obyvateľov až 23 pohostinstiev. Nápad sa zapáčil aj mestu, a tak vďak spolupráci týchto dvoch projektov vznikol FaceClub, do ktorého začali prúdiť mladí ľudia.

Potreby a dopyt mladých v meste presahoval ponuku Face Clubu, preto sme sa rozhodli posunúť o stupeň vyššie – a to doslova. Vybehli sme o poschodie vyššie – nad FaceClub – a miestu, ktoré bolo dlhé roky tmavé a tiché ako typický pôjd, sme sa rozhodli vdýchnuť dušu, charakter, útulnosť a užitočné riešenia. Vysnívali sme si, že ho oživíme prvkami edukácie, inšpirácie a spolupráce. A tak sa z pôjdu stal Pôjd.

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd

Aké je poslanie Pôjdu?

Priestor Pôjdu má slúžiť na naplnenie koncepčnej práce s mládežou. Koncepciu a akčný plán vytvára koordinátor práce s mládežou – pracovník mestského úradu. Celý projekt Pôjdu stojí na troch pilieroch: EDU. IN. SPOLU.

EDU.kácia

Vytvárame priestor pre vzdelávanie, ktoré napreduje. S účastníkmi hľadáme ich vlastné odpovede na celospoločenské otázky neformálne a zážitkovo. Rastieme a rozvíjame sa spoločne s nimi.

IN.špirácia a inovácia

Prinášame neobyčajné aktivity, myšlienky a zážitky zaujímavými spôsobmi,  pretože inšpirácia je korením každodennosti. 

SPOLU.práca

Budujeme miesto, v ktorom prepájame rôznorodých ľudí a iniciatívy tak, aby došlo k vzájomnému obohacovaniu sa.

Naše aktivity

Pôjd vznikol primárne pre tri cieľové skupiny, ktorým sa chce venovať:

Učitelia

Učitelia su alfou a omegou dobrej prípravy na život. Preto sa snažíme vytvárať priestor a aktivity, ktoré učiteľom pomôžu rásť v ich poslaní. Ide predovšetkým o rôzne semináre a kurzy týkajúce sa tzv. „soft skills“, akými sú napríklad komunikácia, spätná väzba, dôvera či vodcovstvo. Vďaka tomu môźu učitelia zažiť, že za nimi stojí aj niekto iný než len učiteľský kolektív.

Školy

Na školách sa odohráva náročný súboj o budúcnosť mladých ľudí. Mnohí v tomto súboji bojujú priamo na fronte, a hoci my nemôžeme tráviť všetok čas na školách, snažíme sa pripravovať terénne aktivity, s ktorými môžeme navštevovať školy, a zároveň vytvárať aktivity aj na Pôjde, kam môžeme pozvať celú triedu plnú žiakov a odovzdať im tak nové informácie na takom mieste a takým spôsobom, ktorý v nich nevzbudzuje pocit, že „sa učia“.

Mladí

Mladí ľudia sú našou srdcovkou. Všetky aktivity, ktoré pre nich tvoríme, majú za úlohu pomôcť im objaviť to najlepšie v nich, spoznať ich talenty a naućiť sa ich využívať tak, aby prinášali radosť nielen im, ale aj ľuďom okolo nich.

Náš projektový tím

Srdcom projektu je človek, ktorého nazývame Koordinátor Pôjdu. On stojí za prípravou podujatí, či už pre školské kolektívy, učiteľský zbor, no aj pre verejnosť. Avšak musí plniť aj úlohy na pozadí. Medzi tie patrí sledovanie trendov a inovatívnych metód práce s mládežou, mapovanie potrieb a záujmov mladých a podľa zistených informácií aj zverejňovanie možností a výziev. Rovnako dôležitá je spolupráca a komunikácia so školami a vytváranie partnerstiev s ďalšími inštitúciami a občianskymi združeniami. 

Teraz ste si iste povedali, že stíhať takéto portfólio činností dokáže len superhrdina. Presne tak. 👍 A my sme takého superhrdinu, alebo skôr superhrdinku, našli. Našu Lucku, ktorá stála pri prvých rozbehoch Pôjdu a jeho aktivít.

lucia bafiova pojd spisska bela expression

Lucka je mladá žena, ktorá túžila vložiť svoje talenty, schopnosti a energiu na miesto, kde sú všetky tieto veci najlepšou investíciou – do mladých ľudí a ich vzdelávania. Spolu s ostatnými členmi tímu bojovala o to, aby sa sen o Pôjde premenil na skutočnosť. Dnes už síce na Pôjde nepracuje, no vďačíme jej za jej odvahu a nasadenie bojovať za mladých.

Dnes o to, aby mohli svoje sny a talenty objaviť a rozvíjať mladí ľudia, ktorí prídu do kontaktu s Pôjdom bojuje nová koordinátorka Slávka Varšová. Slávka je šikovná, skúsená žena a odborníčka z praxe s dlhoročnými skúsenosťami z poradne či VÚDPAPu. Svojimi bohatými skúsenosťami a vzdelaním dokáže do mesta a do našich škôl priniesť množstvo nových nápadov a byť podporou v náročných situáciách.

Zastavte sa u nej na kávu, rada vám Pôjd predstaví osobne. ☕️

Fotogaléria

Kalendár podujatí

Ďakujeme za vašu trpezlivosť. Množstvo akcií (ako aj kalendár samotný ) tu pribudne už čoskoro. 🙂

Coworking & Prenájom Pôjdu

Páčia sa vám naše priestory a chceli by ste v nich tráviť čas nielen ako účastníci našich aktivít? Máme pre vás skvelú správu! Pôjd plánujeme ponúkať ako zdieľaný priestor. Podmienky zverejníme už čoskoro. 

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd

Kontakt

📮 adresa: Petzvalova 16, 059 01 Spišská Belá
📨 email:  varsova@spisskabela.sk 
☎️ telefón: 0915 155 900

📱 Facebook: https://www.facebook.com/inspirativny.pojd