Stredoškoláci a absolventi znova prišli zdieľať svoje skúsenosti s našimi ôsmakmi...

28. marca 2023

… a pomohli im tak zistiť, kam by mohli ísť po skončení základky na strednú.

Kam pôjdem na strednú?

Ťažká otázka, nad ktorou si láme hlavu nejeden žiak deviateho či ôsmeho ročníka. Obdobie odchodu zo základnej školy a príchodu na strednú je jedným z náročnejších v živote nejedného z nás. Žiaci stoja pred dôležitým rozhodnutím, ktoré ovplyvní ich budúcnosť minimálne na najbližších pár rokov. 

Nechceme ich v tom nechať samých

Nám žiaci v týchto náročných rozhodnutiach nie sú ľahostajní a chceme im byť nápomocní. Preto sme po predchádzajúcej pozitívnej skúsenosti z minulého roka pripravili ďalšie kolo podujatia Kam pôjdem na strednú pre žiakov ôsmych ročníkov z oboch našich základných škôl.  Za pomoci mladých dobrovoľníkov sme malým skupinkám žiakov predstavili 6 stredných škôl a niekoľko odborov z kežmarského a popradského regiónu, kde svoje stredoškolské útočisko nachádza najviac mladých z nášho mesta.

Pútavo a nezvyčajne, no mimoriadne obohacujúco

Metóda živej knižnice sa stala nástrojom zdieľania skúseností od našich mladých dobrovoľníkov pre ich mladších kolegov – budúcich stredoškolákov. Dobrovoľníci – študenti, ale aj absolventi stredných škôl poslucháčom predstavili svoje stredné školy, odbory, ktoré dané školy ponúkajú, vyrozprávali im svoje skúsenosti, zážitky či možnosti osobného rastu. Aby prezentácia a následná diskusia bola čo najefektívnejšia zvolili sme systém rotácie menších skupín žiakov po jednotlivých stanovištiach – školách.

Každá skupina mala vyhradený 20 minútový interval na oboznámenie sa s prezentáciou a na následnú konštruktívnu diskusiu. Po uplynutí času sa skupiny premiestnili na nasledujúce stanovište a proces začal odznova. Nakoľko sme mali zúčastnených cca. 90 žiakov, zvládnuť tento systém bolo náročne najmä pre prezentujúcich, keďže museli svoje prezentácie a diskusie opakovať 12 krát, za čo im patrí náš obdiv a veľké poďakovanie.

Všehochuť stredných škôl z regiónu

Na tomto podujatí sa nám podarilo zhromaždiť stredné školy z 2 regiónov a rôznych zameraní či odborov. Svoje zastúpenie mala Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad v odbore elektrotechnika, ktorú odprezentovali 2 minuloroční absolventi Kristián a Matúš, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v zastúpení 2 študentiek Emy a Simony, SOŠ Hotelová Horný Smokovec v odbore kuchár zastúpená maturantom Jakubom.

Ďalej Školu umeleckého priemyslu Kežmarok v odbore fotografický dizajn prezentovala tretiačka Klaudia. Strednú zdravotnícku školu Poprad v odbore praktická sestra prišli odprezentovať maturanti Kristián, Ľubomíra a Sofia. A Stredná odborná škola Garbiarska Kežmarok bola zastúpená pedagógom Ing. Martinom Vallušom a 2 žiakmi- Lukášom a Veronikou v rôznych odboroch.

Peer to peer prístup prispel k uvoľnenej atmosfére

Dobrovoľníci prostredníctvom opisu fotografií a krátkych prezentácií zo školy autenticky priblížili život na jednotlivých stredných školách. Malý vekový rozdiel medzi poslucháčmi a prezentujúcimi prispel k uvoľnenej atmosfére a podporil ochotu zvedavých ôsmakov klásť zaujímavé otázky a získať tak odpoveď na všetko, čo ich zaujímalo. 

Žiaci ocenili priateľský prístup a autentickosť informácií

Veríme, že toto podujatie bolo pre budúcich stredoškolákov inšpiratívne a nápomocné. Z reflexie, ktorá po vypočutí všetkých kníh prebehla vieme, že niektorých ôsmakov vypočuté príbehy študentov utvrdili v rozhodnutí, iným zasa ponúkli nový pohľad a nakopli k tomu, aby viac skúmali seba a to čo ich baví a čo by chceli robiť. Na konci podujatia si žiaci do svojich tried odniesli aj menšiu pomôcku –  zoznam zdrojov informácií (o školách, povolaniach, osobnostných testoch a pod.), ktorý by im pri ich budúcom rozhodovaní mohol byť nápomocný. Túto pomôcku pre nich vytvorili koordinátori práce s mládežou a vzdelávacieho centra Pôjd. 

Držíme Vám palce a ďakujeme!

Milí ôsmaci, držíme vám palce a prajeme, aby ste za ten rok zistili, čo chcete a aby rozhodnutie, ktoré urobíte, bolo pre vás to správne. Dobrovoľníkom aj stredným školám, ktoré s nami na tomto podujatí spolupracovali srdečne ďakujeme, že sa prišli s nami podeliť o svoje skúsenosti a pomôcť tak mladým v ich rozhodovaní.