Na dobrých vzťahoch v triedach nám záleží!

21. júla 2023

Aj keď už nejaký ten týždeň sú školské brány zatvorené, my sa ešte obhliadneme za našimi koncoročnými aktivitami.  Posledné školské dni sme strávili so žiakmi oboch našich základných škôl, pre ktorých sme si pripravili neformálny zážitkový program zameraný na podporu vzťahov, spolupráce, komunikácie či dôvery.

Posilňovali sme tímového ducha

Žiaci počas celého dopoludnia pracovali na posilnení tímového ducha. Prechádzali cez rôzne zážitkové aktivity, kde na úrovni menších skupín preverili svoju schopnosť spolupracovať, navzájom sa počúvať či komunikovať. V druhom bloku aktivít otestovali vzájomnú dôveru, komunikáciu a spoluprácu na úrovni celého triedneho kolektívu. Celý program uzavrela aktivita s názvom ponorky, po ktorej sa žiakom podarilo získať poklad v podobe sladkej odmeny a listu, v ktorom sa dočítali, že skutočným pokladom pre svoju triedu sú oni sami.

Záverečná reflexia nikdy nie je na škodu

Súčasťou aktivít bola aj reflexia, kde si žiaci pomenovali ako sa im ich vzájomná spolupráca pozdávala a čo by mohli spraviť preto, aby v budúcnosti fungovala lepšie.

Veríme, že sa žiakom náš teambuildingový program páčil a že aktivity posilnili ich vzájomné vzťahy.