Európsky týždeň proti drogám bol na Pôjde bohatý na preventívne aktivity

29. novembra 2023

Tretí novembrový týždeň sa už tradične spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám. “ Jeho poslaním je zamyslieť sa nad škodlivými účinkami fajčenia, alkoholu a drog a ich negatívnymi následkami na naše zdravie.

Vzdelávacie centrum Pôjd pod vedením jeho koordinátorky si pri tejto príležitosti pripravilo pre naše základné školy rôznorodé aktivity.

Sloník Leo učil mladších


Žiaci 3. a 4. ročníkov oboch našich základných škôl a Žiaci špeciálnej základnej školy absolvovali tvorivé dielne na tému „zdravý životný štýl“ a vďaka príbehu o sloníkovi Leovi si osvojili vedomosti o tom, ako si chrániť svoje zdravie a život.

Beseda s policajným preventistom nám ,,otvorila,, oči

Starší žiaci absolvovali pútavé besedy. Prvou bola beseda na tému „trestnoprávna zodpovednosť maloletých a mladistvých“ so zameraním na šikanovanie a kyberšikanovanie s policajným preventistom kapitánom Ing. Milanom Ženčuchom. Pán policajt poslucháčom odborne objasnil tému trestnoprávnej zodpovednosti, problémy spojené s užívaním alkoholu, drog, krádeží, záškoláctva a mnohé iné. Zaujímavé boli hlavne jeho príklady z praxe, ktoré boli mimoriadne pútavé a vystríhali do budúcna nejedného z nás.

O duševnom zdraví a prevencii

Druhou v poradí bola beseda s peer konzultantkou v oblasti prevencie porúch príjmu potravy Bc. Svatavou Česelkovou na tému „duševné zdravie a prevencia“.  V prvej časti svojej prezentácie žiakom vysvetlila, čo je to duševné ochorenie a aké rôzne druhy ochorení poznáme. V druhej časti rozpovedala svoj vlastný životný príbeh spojený s poruchou príjmu potravy a inými nielen zdravotnými problémami s ňou spojenými. Tento príbeh žiakov mimoriadne zaujal, čo dokazovali ich zvedavé otázky.

Aktivity zožali úspech

Postupne sa u nás vystriedali žiaci zo základných škôl J.M. Petzvala, M. R. Štefánika aj zo špeciálnej základnej školy.

Aktivity žiakov zaujali, dôkazom toho bolo množstvo zaujímavých otázok, ktoré smerovali na našich hostí. V závere odzneli aj odporúčania, že aj keď sa občas necítime v poriadku, je to v poriadku a že pomoc existuje v každej situácii. Mladší žiaci sa tešili zo zážitkových aktivít a z možnosti vytvoriť si vlastného sloníka Lea. Veríme, že im ostanú milé spomienky na tento deň a tešíme sa na nich opäť o rok.