Ako môže anglický tábor so športovou tématikou zvýšiť jazykové znalosti detí?

11. augusta 2023

O tom bol náš denný anglický camp. V nie tak dávnej minulosti sme boli svedkami, účastníkmi a animátormi nezabudnuteľného podujatia, ktorého sa zúčastnilo 16 detí. Ja – Mateusz dobrovoľník z Poľska a môj kolega Jakub sme stáli pred náročnou úlohou spojiť zábavu s výučbou nových anglických slov.

Ale kde sa vzal nápad?

Presviedčať deti, aby sa počas prázdnin zapojili do vzdelávacích aktivít, môže byť ťažké. Preto bolo naším hlavným cieľom udržať deti aktívne a zaujaté a zároveň im odovzdávať nové poznatky a vytvárať trvalé spomienky. Použitie športu ako témy poslúžilo ako dobrá „výhovorka“ na zhromaždenie tých, ktorí chceli dosiahnuť dva ciele naraz.

Všetci boli dôležitou súčasťou

Počas nášho prvého stretnutia sme okrem diskusie o pravidlách, predstavili aj dve dôležité veci. Po prvé, že posledný deň bude špeciálny, kde budú účastníci môcť navštíviť mestský štadión. Po druhé, zaviedli sme dva boxy – jeden na otázky a druhý na nápady na najbližšie dni, so zameraním na piatok. Chceli sme, aby sa účastníci mohli vyjadriť k výberu aktivít, ktoré chcú na štadióne robiť.

Záložných plánov nikdy nie je dosť!

Pred a počas tábora sme vynaložili veľké úsilie na prípravu harmonogramu. Mali sme záložné plány (A, B, C a ďalšie) pre prípad, že by sa niečo pokazilo a s účastníkmi sme prediskutovali nespočetné množstvo nápadov. Náš plán bol niekoľkokrát upravovaný.

Napriek výzvam verím, že sme vytvorili skvelý tím. Zamerali sme sa na tímovú prácu, rešpekt a vzdelávaciu hodnotu aktivít. Zmiešali sme kvízy s energizérmi a kreatívnymi formátmi, čím sme našim mladým športovcom umožnili zapojiť sa do upravených verzií bzučiakových kvízov, pexesa, hľadania nálepiek, pantomímy, scrabble a rôznych iných kratších či dlhších aktivít. 

Čo sa nám najviac oplatilo? 

Verím, že to bol moment, keď sme videli, ako sa deti úprimne tešia z aktivít, ktoré sme pripravili. Posledný deň bol obzvlášť naplnený, keďže sme úspech „absolventov“ oslávili medailami a diplomami, ktoré sme pre nich pripravili.

Dúfam, že tieto predmety budú slúžiť ako vzácne pamiatky, ktoré im pripomenú nádherný týždeň, ktorý sme spolu prežili. S uspokojením z dobre vykonanej práce netrpezlivo očakávam ďalšie výzvy.

Realizácia campu bola podporená Prešovským samosprávnym krajom z Výzvy poslancov PSK v rámci projektu Spoločný čas a Európskym zborom solidarity, cez ktorý dobrovoľník Mateusz vykonáva svoju dobrovoľnícku činnosť.