Úspešne sme zrealizovali projekt Spoločný čas

21. novembra 2023

Počas uplynulých mesiacov sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekt s názvom Spoločný čas, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor na spoločné trávenie voľného času pre rodiny s deťmi a stretávanie komunít. 

Projekt sme zrealizovali vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja z Výzvy poslancov, ktorí nám na tento účel poskytli dotáciu vo výške 3 400 eur. 

Vďaka tejto podpore sme pre vás zrealizovali niekoľko menších, ale aj väčších podujatí. Poďme si spolu na nich zaspomínať: 

  • Premietli sme 2 rozprávky a 1 celovečerný film, 
  • Pre rodičov či starých rodičov sme zrealizovali divadelné predstavenie v podaní Bardejovských divadelníkov s názvom Ci hutorim ty vole.

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a Výzve poslancov PSK za podporu vzájomných vzťahov v našom meste.