12 najlepších vecí, ktoré sme stihli v roku 2022 Od projektov cez spolupráce až po nových dobrovoľníkov
Aké boli Belianske Vianoce? Rozdávali sme počas nich radosť a oblátky
z blogu: Foťák, metla, kávovar aj trampolína Prečítajte si, čo všetko zvláda bežný dobrovoľník vo Face Club-e
Eduard „Edo“ Gurka: Starať sa o deti je najdôležitejšie poslanie, aké máme Veľký rozhovor s koordinátorom Face Club-u
Jablkové hody nám zachutili V Spišskej Belej vznikla nová tradícia
Paula z Lotyšska: Vo Face Clube som našla priateľov na celý život Rozhovor so zahraničnou dobrovoľníčkou o Slovensku, Spišskej Belej a Face Clube
spolu blizsie faceclub spisska bela expression
Face Club – klub ako žiaden iný Skutočná alternatíva pre mladých
spolu blizsie pojd spisska bela
Pôjd – miesto inšpirácie EDU. IN. SPOLU.

Vitajte na stránkach projektu SPOLU BLIŽŠIE

Tento web je jedným z komunikačných kanálov projektu SPOLU BLIŽŠIE a jeho podprojektov Face Club a Pôjd, a slúži na to, aby ste sa dozvedeli všetky podstatné informácie o jeho jednotlivých súčastiach. Dúfame, že po prečítaní budete mať z týchto projektov radosť a dobrý pocit, že sa aj na Slovensku dejú dobré veci.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt SpoluBližšie získal grant z Nórska v sume 444 482,- EUR. Projekt bol spolufinancovaný v sume 66 672,- EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom projektu je vybudovanie multifunkčného centra pre deti a mladých. 

Nórske Granty

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po rokoch 2003. Na obdobie 2014-2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“