12 skvelých dôvodov z roku 2023... ...pre ktoré je super nápad darovať nám 2 % z dane aj v tomto roku
Zrealizovali sme projekt Spoločný čas Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja
Festival netradičných športov Ako dopadol ďalší ročník nášho Festivalu?
Mládežnícka výmena v Lotyšsku Na prelome júla a augusta sme zrealizovali stretnutie, aké sa len tak nevidí
Nové miesto pre rodiny V Spišskej Belej sme otvorili komunitnú záhradu
Pomáhať druhým nám robí radosť Znova sme sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva
5 otázok a odpovedí o Mateuszovi Spoznajte nášho nového dobrovoľníka
spolu blizsie faceclub spisska bela expression
Face Club – klub ako žiaden iný Skutočná alternatíva pre mladých
spolu blizsie pojd spisska bela
Pôjd – miesto inšpirácie EDU. IN. SPOLU.

Vitajte na stránkach projektu SPOLU BLIŽŠIE

Tento web je jedným z komunikačných kanálov projektu SPOLU BLIŽŠIE a jeho podprojektov Face Club a Pôjd, a slúži na to, aby ste sa dozvedeli všetky podstatné informácie o jeho jednotlivých súčastiach. Dúfame, že po prečítaní budete mať z týchto projektov radosť a dobrý pocit, že sa aj na Slovensku dejú dobré veci.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt SpoluBližšie získal grant z Nórska v sume 444 482,- EUR. Projekt bol spolufinancovaný v sume 66 672,- EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom projektu je vybudovanie multifunkčného centra pre deti a mladých. 

Nórske Granty

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po rokoch 2003. Na obdobie 2014-2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

Novinky
Najnovšie články
20. júna 2024 Pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika sme pripravili Deň detí

V piatok 7.6. 2024 sme pre druhý stupeň žiakov ZŠ M.R. Štefánika pripravili aktivity pri príležitosti Dňa detí. Organizátorom podujatia boli zamestnanci Face Clubu, Pôjdu a pracovník s mládežou. Nezaobišli sme sa ani bez ochotnej pomoci dobrovoľníkov. Triedy absolvovali rôzne disciplíny Cieľom tohto podujatia bolo triedam sprostredkovať tímové zážitky zamerané na športové, ale aj nešportové …

Viac
31. mája 2024 Nadviazali sme spoluprácu s Nivamom - Národným inštitútom vzdelávania a mládeže

V utorok 28. mája 2024 sa vo vzdelávacom centre Pôjd uskutočnil workshop na tému „problematika sexuálneho zneužívania v kontexte práce s mládežou“. Túto aktivitu sme zrealizovali vďaka spolupráci s koordinátorom práce s mládežou pre Prešovský kraj z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (Nivam) Mgr. Tomášom Juskivom. Cieľom bolo informovať o dôležitosti tejto témy Naším cieľom bolo poskytnúť priestor na …

Viac
31. mája 2024 3 užitočné lekcie z oblasti kariérového poradenstva pre ľudí z marginalizovaných skupín

Nezisková organizácia KEPLA (Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie) sa venuje už zhruba 7 rokov poskytovaniu pracovného a kariérneho poradenstva takmer výlučne ľuďomz marginalizovaných rómskych komunít v okrese Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves.Členky nášho tímu sa však tejto oblasti pohybujú už viac ako 10 rokov ako nezávislé lektorkya konzultantky pre rôzne iné organizácie. Okrem projektu „SpoluBližšie“, kde fungujeme ako …

Viac