A fairytale forest appeared near Spišská Belá Read how it all went 🚪🏃‍♂️
This is what summer will look like in FaceClub EDU. IN. SPOLU.

Welcome to the pages of the SPOLU BLIŽŠIE (CLOSER TOGETHER) project

This site is used to find out all the essential information about the project and its individual components. We hope that after reading you will enjoy these projects and feel good that good things are happening in Slovakia as well.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

The project  “TogetherCloser” benefits from a 444 482,- €  grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 66 672,- €. The aim of the project is to build a multifunctional center serving children and young people.

The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. 

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. 

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. 

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are: 

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work 
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction 
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy 
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights 
#5 Justice and Home Affairs 

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.

Latest articles
21. September 2023 KEPLA a spolupráca so zamestnávateľmi

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. (ďalej ako “KEPLA”) sa už dlhodobo snaží vytvárať partnerstvá so zamestnávateľmi v regiónoch miest Poprad a Kežmarok. Spolupráca so zamestnávateľmi je aj jedným z hlavných pilierov činnosti KEPLA v rámci projektu SpoluBližšie, pretože koordinovaný postup s potenciálnym zamestnávateľom dramatickým spôsobom zvyšuje motiváciu klientov zúčastňovať sa na individuálnom a skupinovom …

More
13. September 2023 Cesta časom: objavovanie rôznych civilizácii prostredníctvom zábavy a vzdelávacích aktivít

Mytológia bola kľúčovou témou nášho letného anglického campu s názvom Starodávna púť. Samuel a ja, Raphaël – dobrovoľník z Francúzska, sme tvrdo pracovali na vytvorení denného programu pre deti, aby sa mohli zabaviť a naučiť aj nové veci. Aj keď som predtým nikdy nedostal zodpovednosť za organizáciu podobného týždenného tábora, mal som už nejaké skúsenosti …

More
13. September 2023 Pozývame vás na jablkové hody

Poďme opäť spoločne osláviť jeseň! Jablká dozaista patria medzi NAJ ovocie jesene. Aspoň jednu jabloň nájdeme takmer v každej záhrade. Poďme preto s tými jablkami niečo spolu urobiť. Pozývame vás na prvý ročník podujatia JABLKOVÉ HODY 🍎 – podujatie už druhýkrát pripravované úzkou spoluprácou viacerých organizácií –  Expression o.z., Materského centra Hernička, dobrovoľníkov z Face Clubu,  Kráčame spolu o.z. a  Chef from …

More