Začala sa prvá etapa výstavby Komunitnej záhrady

6. April 2023

V areáli Komunitného centra a pri bývalej kolkárni v Spišskej Belej mesto začalo prvú etapu výstavby Komunitnej záhrady. Cieľom tohto projektu je vybudovať bezpečný vonkajší priestor, ktorý bude dostupný na trávenie voľného času deťom, mladým, seniorom, ale aj širokej verejnosti. 

Prvá etapa výstavby komunitnej záhrady je financovaná z projektu  s názvom SpoluBližšie podporeného v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výstavbu záhrady realizuje firma Bachleda Pavel – BAPAS Spišská Belá. Predpokladané ukončenie prác je 15.5. 2023 a sú zazmluvnené na sumu vo výške 139 tisíc EUR. 

Výstavba komunitnej záhrady

Záhrada bude slúžiť všetkým 

Komunitná záhrada bude slúžiť na organizované, ale aj voľnočasové stretnutia detí a mladých ľudí, školské vzdelávacie aktivity, kultúrne a športové podujatia pre deti a mládež, ako aj inkluzívne alebo medzikultúrne aktivity. Je určená všetkým vekovým kategóriám a komunitám, ktoré v meste máme. 

Pôvodný stav

Zabezpečíme široké možnosti na voľnočasové aktivity 

Súčasťou komunitnej záhrady budú oddychové zóny, miesta na športovanie, outdoorové herné stoly, petang, mini amfiteáter na koncerty amatérskych kapiel či zóna na grilovanie. 

Projektová štúdia – Komunitná záhrada Spišská Belá

V prvej etape výstavby dôjde k úprave terénu, vybudovaniu verejného osvetlenia, výstavbe amfiteátra, petangového ihriska, chodníkov, osadeniu lavičiek a výsadbe zelene. 

Ostatné prvky budeme postupne dobudovávať. 

Autori článku: JuDr. Štefan Bieľak, Ing. Miriam Zoričáková