Jarná kamarátska opekačka 2024

10. April 2024

Po minuloročných skvelých ročníkoch Jarnej kamarátskej opekačky, ktorá zakaždým spojila komunity a vytvorila priestor pre skvelé nápady sa vám znovu prihovárame v rovnakej príležitosti.

Aj tento rok privítame jar tradičnými špekáčikmi a chlebom, no neostaneme len pri chutnom jedle.

Tešíme sa na vás v sobotu 20.4. 2023 od 12:00 v priestoroch Denného centra v Strážkach.

Chutné jedlo nebude chýbať


Chutné jedlo v podobe špekáčikov a mnoho iného zabezpečí Chef from the woods – Ľubomír Šmindák a o sladkú bodku za ním sa zasa postarajú seniori z Jednoty dôchodcov Spišská Belá.

Zabavia sa deti, mladí, ale aj rodičia


O sprievodný program pre všetky vekové kategórie sa postará Face Club a Pôjd v spolupráci so zamestnancami mesta Spišská Belá,  Expression o.z. a dobrovoľníkmi, ktorí vám ponúknu množstvo netradičných športov. Občianske združenie Kráčame spolu zabezpečí kreatívne dielne pre deti. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá predstaví svoju hasičskú techniku. Strelecký klub Strážky zasa zabezpečí možnosť zastrieľať si zo vzduchovky. Súčasťou podujatia bude aj streľba z lukov a možnosť zaskákať si na skákacom hrade.

Vďaka minuloročnej zbierke bolo možné postaviť komunitné ohnisko s lavičkami, ktoré oficiálne uvedieme  do života na začiatku podujatia. Toto
ohnisko bude slúžiť všetkým obyvateľom Spišskej Belej.

Vopred ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom, ktorí akokoľvek podporili toto podujatie. 

Kľudne si so sebou prineste niečo na opekanie a nezabudnite si zbaliť dobrú náladu. Všetko ostatné pripravíme.

Tešíme sa na Vás!