Na Pôjde prebehol teambuilding pre našich učiteľov

12. March 2024

V piatok 8. marca 2024 sa pedagógovia zo ZŠ J. M. Petzvala zúčastnili teambuildingu vo vzdelávacom centre Pôjd. Vyskúšali si aktivity zamerané na budovanie triedneho tímu/kolektívu, budovanie školského kolektívu a podporu inkluzívnej kultúry školy.

Inklúzia je náročný pojem, vo všeobecnosti však znamená, že každý človek je plnohodnotným členom spoločnosti a má právo byť považovaný za rovnoprávneho človeka, bez ohľadu na jeho schopnosti, zručnosti, sociálno-ekonomické prostredie, národnosť, rasu či zdravotný stav.

Inkluzívny kolektív je založený na rešpekte, tolerancii, ochote pomôcť si navzájom, ochote komunikovať a riešiť problémy spoločne. Všetky aktivity, ktoré si pedagógovi vyskúšali na „vlastnej koži“, môžu aplikovať pri práci so žiakmi. Zvlášť zaujímavá bola záverečná aktivita, ktorej cieľom bola pochvala a ocenenie toho druhého.


V dnešnej dobe, kedy sa až príliš zameriavame na kritiku a negatíva, to bolo príjemné spestrenie a verím, že potešili a povzbudili každú účastníčku či účastníka tohto stretnutia.