Na Pôjde sa nám opäť podarilo zrealizovať Deň kariérového poradenstva

23. April 2024

Zvoliť si vhodnú strednú školu, ktorá využije náš potenciál, naše vedomosti, zručnosti, schopnosti a bude odzrkadľovať aj naše záujmy je veľké umenie. Ponuka je široká a vybrať si tu správnu znamená venovať dostatok času zmapovaniu všetkých možností.

A to bol náš zámer, nenechať v tom mladých samých!

Preto sme už ako tradične pripravili na Pôjde Deň kariérového poradenstva pre žiakov ôsmych ročníkov oboch našich základných škôl. Možno toto naše podujatie poznáte pod názvom ,,Kam pôjdem na strednú?,, pod ktorým sme ho prezentovali v minulosti.

Nadviazali sme spoluprácu so 7 strednými školami z 2 regiónov

Oslovili sme stredné školy v okolí a pozvali ich na prezentáciu. Sme veľmi radi, že naše  pozvanie prijali. Našim zámerom bolo, aby zástupcovia škôl – pedagógovia, ale aj aktuálni študenti odprezentovali možnosti štúdia a aby ich obohatili svojou osobnou skúsenosťou.

Na podujatí sa žiakom predstavili 4 stredné školy z okresu Kežmarok: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kežmarok, Škola umeleckého priemyslu Kežmarok, Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok a Hotelová akadémia Otta Brücknera v Kežmarku. Popradský okres bol zastúpený 3 strednými školami: Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad – Matejovce, Stredná odborná škola technická Poprad a Stredná odborná škola hotelová Vysoké Tatry.

Všetky zúčastnené stredné školy sa výborne pripravili. Priniesli množstvo názorných ukážok, ktoré si žiaci mohli vyskúšať a niektoré aj ochutnať.

Využili sme osvedčenú metódu živej knižnice

Zvolili sme trošku netradičnú, no nami už overenú formu. Prezentácie prebiehali v malých skupinách, čo na konci aktivity veľmi pozitívne ohodnotili aj prítomní pedagógovia, pretože vďaka tomu vznikol priestor na osobnejšiu atmosféru a kamarátsku debatu

Držíme vám palce a ďakujeme!

Veríme, že toto podujatie bolo pre budúcich stredoškolákov inšpiratívne a nápomocné. Milí ôsmaci, držíme vám palce a prajeme, aby ste za ten rok zistili, čo chcete a aby rozhodnutie, ktoré urobíte, bolo pre vás to správne. Zástupcom stredných škôl a ich študentom, ktorí s nami na tomto podujatí spolupracovali srdečne ďakujeme, že sa prišli s nami podeliť o svoje skúsenosti a pomôcť tak mladým v ich rozhodovaní. Taktiež ďakujeme našim základným školám za opätovný záujem o toto podujatie, ktoré sa teší už trojročnej tradícii.