Spišská Belá bola opäť súčasťou krajského oceňovania Srdce na dlani 

1. decembra 2023

V stredu 29.11.2023 sa uskutočnilo slávnostné krajské oceňovanie Srdce na dlani v Prešove. Prípravu tohto podujatia už po 22. krát zabezpečilo Prešovské dobrovoľnícke centrum

Ocenenie výnimočný ľudí či komunít

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Tohtoročný počet nominácií v Prešovskom kraji bol opäť poriadne vysoký

O ocenených v Prešovskom kraji rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia. V roku 2023 mala komisia 8 členov, predsedala jej Dagmar Verešpejová, ktorá v tejto komisii zasadala už po 18. krát. Hodnotiaca komisia aj tento rok hodnotila vysoký počet nominácií. Tých prišlo do stanoveného termínu 2.11.2022 až 53.

Keďže štyri nominácie sa týkali tých istých osôb či organizácií, členovia komisie hodnotili 49 unikátnych nominácií, z ktorých vybrali 14 najinšpiratívnejších príbehov v 8 kategóriách a rozhodli sa udeliť im ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2023”. Spolu 8 nominácií sa rozhodla komisia posunúť na národné oceňovanie dobrovoľníkov – DOBROVOĽNÍK ROKA 2023.

Záštitu nad podujatím “Krajské Srdce na dlani 2023” prevzali predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a primátor mesta Prešov František Oľha.

Dostali sme možnosť byť súčasťou hodnotiacej komisie a slávnostne odovzdať jedno z ocenení

V minuloročnom oceňovaní Srdce na dlani 2022 v kategórii Podpora dobrovoľníctva získalo toto ocenenie občianske združenie Expression o.z. Pri tejto príležitosti bolo tento rok prizvané do hodnotiacej komisie a mohlo nahliadnuť do procesu výberu ocenených dobrovoľníkov. Tejto úlohy sa zhostila Miriam Zoričáková, pracovníčka s mládežou v meste a zároveň členka Expression o.z.

Združenie taktiež dostalo možnosť slávnostne odovzdať jedno z ocenení v rovnakej kategórii, v akej bolo minulý rok ocenené. Plaketu v kategórii Podpora dobrovoľníctva ocenenej Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou odovzdala predsedníčka Expression o.z. Helena Zadžorová.

Spišská Belá mala na oceňovaní svoje zastúpenie 

Do aktuálneho ročníka boli z mesta Spišská Belá zaslané 2 nominácie v kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc. Nominovanými bola Dáša Lunterová a Viktória Sisková.

Dáška Lunterová sa už roky venuje deťom a mladým zo sociálne znevýhodneného prostredia a pomáha s aktivitami v občianskom združení Expression o.z., vo Face Clube a rómskom pastoračnom centre v Krížovej Vsi. Podieľa sa na konkrétnom riešení rómskej problematiky, ujíma sa detí zo sociálne slabších rodín a pomáha im pripraviť sa na plnohodnotnejší život. Nikdy nič nechce na oplátku, robí to z čistej dobročinnosti. 

Viky Sisková sa už štvrtý rok venuje činnosti v materskom centre Hernička. Napriek svojmu osobnému/rodinnému životu si vždy nájde čas na stretnutie s mamičkami a ich detičkami. Stretáva sa 2x do týždňa spoločne s ostatnými líderkami na 3-4 hodiny. Pomedzi to pomáha aj pri väčších akciách, ktoré sú pod záštitou materského centra. Spolupracuje s mestom a miestnymi spolkami a organizáciami. V materskom centre už rok vedie program Učenie pre život pre sociálne znevýhodnené rodinky.

Všetky vyššie spomenuté ženy sa zúčastnili slávnostného oceňovania v krásnych priestoroch PKO Čierny orol v Prešove. 

Všetkým srdečne blahoželáme

Nominované – Dáška a Viky síce nezískali ocenenie no dostali za svoju dobrovoľnícku prácu osobitné poďakovanie. Aj my im zo srdca blahoželáme a tešíme sa s nimi z tohto krásneho úspechu. 

Všetkým nominovaným aj oceneným rovnako srdečne blahoželáme a tešíme sa, že dobrovoľníctvo je v našom kraji čoraz viac známe, rozšírené a podporované. Pretože DOBROvoľníctvo je hlavne o šírení dobra. A dobro sa nedelí, ale NÁSOBÍ a je nákazlivé. Preto všetkým prajeme, aby svojou dobrovoľníckou aktivitou nakazili čoraz viac ľudí vo svojom okolí.  

Ak vás zaujímajú príbehy nominovaných dobrovoľníkov, neváhajte a nechajte sa inšpirovať. Kliknite TU.