Na Pôjde sa vzdelávali učitelia

5. decembra 2023

Uplynulý týždeň sme sa na Pôjde venovali vzdelávaniu. Zúčastnili sa ho pedagógovia zo ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej.

Zhodnotili sme prieskum potrieb

V úvode sme sa zamerali na oboznámenie s výsledkami prieskumu zameraného na mapovanie potrieb pedagogických zamestnancov ich školy. Tie nám ukázali, akým smerom by sa naše spoločné aktivity mali uberať.

O čom bolo vzdelávanie?

Reagovali sme na stále prebiehajúce zmeny v školskej legislatíve. Zamerali sme sa na transformáciu systému poradenstva a prevencie, na význam triedneho učiteľa v tomto systéme a na možnosti
práce s triedou ako skupinou. Nechýbali ani ukážky aktivít a inšpirácia na používanie
preventívnych programov. Našim cieľom bolo ukázať, že aj práca s triedou ako skupinou
žiakov, môže vyzerať inak- neformálne, zážitkovo.

Veríme, že to bola príjemná inšpirácia pre ďalšie plánované aktivity. A všetkým zúčastneným prajeme veľa radosti z práce.