Projekt Hovorme o duši sme dotiahli do úspešného konca

28. septembra 2022

Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového programu Deti v bezpečí ešte koncom minulého kalendárneho roka podporila náš projekt s názvom Hovorme o duši. Jeho cieľom bolo podporiť duševné zdravie a pohodu poznačené pandémiou u mladých ľudí, ale aj učiteľov. Aktivity tohto projektu boli rôznorodé a priblížili sa rôznym cieľovým skupinám. Ich realizátorom bolo Vzdelávacie centrum Pôjd. 

Inšpirácie nikdy nie je dosť! 

Prostredníctvom už piateho ročníka inšpiratívnej konferencie Mladí Mladým sa nám podarilo do nášho mesta priviesť šesť zaujímavých a inšpiratívnych mladých, ktorí sa neboja nahlas hovoriť o svojej duši a podporovať tak ďalších mladých, ktorí možno práve teraz potrebujú pomoc. 

Viac autentických zážitkov z tejto skvelej udalosti sa dočítate v článku na tomto linku: https://spolublizsie.sk/mladi-mladym-ano-aj-spisska-bela-ma-skvelu-konferenciu-pre-mladych/

Konferencia Mladí Mladým 2022

Na dobrých vzťahoch v triedach nám záleží!

Preto sme sa prostredníctvom teambuildingov  snažili podporiť vzájomné vzťahy a socializáciu triednych kolektívov na našich základných školách. Posledné školské dni sme trávili so žiakmi, ktorí celé dopoludnie pracovali na posilnení tímového ducha. Prechádzali cez rôzne zážitkové aktivity, kde na úrovni menších skupín preverili svoju schopnosť spolupracovať, navzájom sa počúvať či komunikovať. V druhom bloku otestovali vzájomnú dôveru, komunikáciu a spoluprácu na úrovni celého triedneho kolektívu. Veríme, že naše programy boli pre triedy prínosné a prispeli k podpore vzájomných vzťahov.

Teambuildingy pre triedy

Duševné zdravie sa týka nás všetkých

V týchto témach sme chceli vzdelávať aj učiteľov, ktorí musia od vypuknutia pandémie pružne reagovať na množstvo zmien, učiť sa nové veci, byť empatickí a popri tom častokrát zabúdajú na seba a svoje blaho. Preto sme aj pre nich zrealizovali štyri odborné workshopy zamerané na starostlivosť o seba.
4 odborníci, 4 zaujímavé témy a takmer 70 účastníkov z radov pedagógov. Zdroje šťastia a psychickej odolnosti, ako horieť a nevyhorieť, ako využiť všímavosť na podporu duševnej pohody a ako pracovať s témou duševného zdravia v triede boli témy, ktoré sme považovali za potrebné sprostredkovať ďalej. Samotný počet účastníkov potvrdzuje, že o téme duševného zdravia treba nahlas hovoriť. 

Týmto projektom naše ,,rozhovory,, o duši nekončia, práve naopak!

Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo vytvoriť putovné informačné rollupy, ktoré svojím nenásilným grafickým spracovaním prirodzene otvárajú tému duševného zdravia a pohody. Na ich príprave sme poctivo pracovali dlhé mesiace, pretože nám záleží na tom, aby sa mladí nebáli hovoriť o svojich emóciách a vedeli si pomôcť v ťažkých chvíľach. A naša práca sa veru vyplatila. Posledné školské týždne sa nám tieto rollupy podarilo dostať do škôl, kde sme ich žiakom osobne predstavili. A budeme v tom veľmi radi pokračovať.

Rollupy na škole

Projekt Hovorme o duši bol pre nás obohacujúci vo viacerých smeroch. Umožnil nám spolupracovať so skvelými odborníkmi, priniesol niekoľko nových priateľov, aktivizoval množstvo ochotných mladých, ale hlavne inšpiroval, rozširoval obzory, odpovedal na otázky a búral bariéry.

Ďakujeme všetkým, ktorí boli jeho súčasťou a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.