KEPLA a spolupráca so zamestnávateľmi

21. septembra 2023

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. (ďalej ako “KEPLA”) sa už dlhodobo snaží vytvárať partnerstvá so zamestnávateľmi v regiónoch miest Poprad a Kežmarok. Spolupráca so zamestnávateľmi je aj jedným z hlavných pilierov činnosti KEPLA v rámci projektu SpoluBližšie, pretože koordinovaný postup s potenciálnym zamestnávateľom dramatickým spôsobom zvyšuje motiváciu klientov zúčastňovať sa na individuálnom a skupinovom poradenstve, ktoré im poskytujeme práve za účelom zvýšenia šancí na získanie a dlhodobé udržanie zamestnania.    

Podarilo sa nám nadviazať významné spolupráce

Konkrétne v rámci predmetného projektu sme nadviazali kontinuálnu spoluprácu s 2 veľkými firmami nachádzajúcimi sa v okrese Kežmarok – TAMI a TESCA SLOVAKIA a 1 veľkou firmou v okrese Poprad – WHIRLPOOL SLOVAKIA. Firma TAMI je významná slovenská mliekareň, TESCA SLOVAKIA vyrába produkty pre automobilový priemysel a WHIRLPOOL SLOVAKIA je súčasťou americkej korporácie, ktorá vyváža do celého sveta práčky a iné domáce elektrické spotrebiče. Vzdelanostná štruktúra našej cieľovej skupiny vytvára predpoklady na to, aby sa v týchto firmách uplatňovali predovšetkým na pozíciách operátorov výroby. Tento typ práce zahŕňa aj najväčší počet zamestnancov v týchto firmách.

Ako takáto spolupráca prebieha?

KEPLA najskôr nadviazala spoluprácu s firmou TESCA SLOVAKIA, ktorá sa primárne orientuje na výrobu opierok k autosedačkám pre rôzne automobilky. Ten proces je vždy veľmi podobný – v prvom rade sa snažíme kontaktovať vedúceho oddelenia ľudských zdrojov, ktorému emailom a následne aj telefonicky v krátkosti vysvetľujeme naše fungovanie. Prvou veľkou výhodou je to, že nie sme pracovná agentúra, takže predmetnú firmu spolupráca s nami nestojí ani 1 euro.

Ďalšou výhodou je to, že máme dlhodobo pestované vzťahy v jednotlivých rómskych komunitách v okrese Kežmarok a vieme veľmi rýchlo vykonať najskôr nábor a následne užšiu selekciu ľudí na pracovný pohovor priamo vo firme. Takto šetríme firme potenciálne náklady na interné a externé zdroje pre účely náboru a selekcie.

V tomto konkrétnom prípade sme dostali zadanie, aby sme im na interný pracovný pohovor poslali maximálne 10 najvhodnejších kandidátov. Samozrejme, hneď sme si urobili rešerš v našich databázach, kde sme sa primárne zamerali na tých uchádzačov, ktorí už majú aspoň nejakú skúsenosť s prácou v priemysle a špecificky na pozícii operátora výroby. Tých bolo viac ako 10, a preto sme pre nich vymysleli skupinové poradenstvo v 3 samostatných blokoch, čím sme si otestovali ich silu motivácie dostaviť sa na tieto stretnutia, čo zakladalo aj silný predpoklad pre neskoršie pravidelné chodenie do práce. Z finálnych 10 uchádzačov si firma napokon vybrala 4 z ich pohľadu najvhodnejších. Toto sa udialo v apríli 2022 a všetci tam doteraz pracujú.

Postup je všade veľmi podobný

Veľmi podobne to prebiehalo aj s mliekarenskou firmou TAMI, ktorá taktiež sídli v Kežmarku. Najskôr sme oslovili vedúcu oddelenia ľudských zdrojov. Tentokrát sme sa zamerali na adeptov, ktorí mali skúsenosti v sektore potravinárstva alebo dokonca boli absolventmi agropotravinárskej strednej školy v Kežmarku. Tým firma prirodzene dávala prednosť. KEPLA použila totožný model – stretli sme sa viackrát s uchádzačmi v našich priestoroch, aby sme ich rozvíjali v oblasti sociálnych a komunikačných zručností v pracovnom procese a tým sme si aj otestovali ich komunikačnú úroveň a zároveň aj mieru motivácie seriózne a dlhodobo pracovať. Opäť sme sa interný pohovor poslali do 10 ľudí, z ktorých si firma vybrala zhruba polovicu. Niektorých najskôr na dohodu o vykonaní práce a niektorým dali rovno pracovnú zmluvu. Odohralo sa to koncom mája 2022, všetci tam pracujú doteraz a niektorí prešli z dohody na klasickú pracovnú zmluvu.

Najnovšia spolupráca s priekopníkom v poskytovaní pracovných príležitostí

S firmou WHIRLPOOL SLOVAKIA sme rozbehli spoluprácu iba v júni 2023. Treba povedať, že táto firma je priekopníkom v poskytovaní pracovných príležitostí ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít v spišskom regióne už takmer 10 rokov.

Keďže sú si veľmi dobre vedomí demografickej prognózy a nechcú sa sťahovať zo svojho sídla v Poprade, podnikajú systematické kroky k tomu, aby si vytvárali tréningové školiace centrá priamo v (alebo pri) komunitných centrách v rómskych osadách najmä v okrese Poprad a Kežmarok. Touto personálnou politikou si budú medzi voľnou pracovnou silou pripravovať kádre, ktoré v prípade uvoľnenia rôznych výrobných pozícií, budú môcť okamžite na tieto miesta nastúpiť.

Zámerom KEPLA je vstúpiť s firmou WHIRLPOOL SLOVAKIA do dlhodobej spolupráce, kde by sme sa mohli podieľať aj na nastavovaní tohto školiaceho a vzdelávacieho modelu.