Práca s dobrovoľníkmi v našom meste bola ocenená krajským Srdcom na dlani

6. December 2022

V pondelok 5.12. 2022 sa v Medzinárodný deň dobrovoľníctva uskutočnilo slávnostné krajské oceňovanie Srdce na dlani v Prešove. Prípravu tohto podujatia už po 21. krát zabezpečilo Prešovské dobrovoľnícke centrum. 

Oceňovanie Srdce na dlani

Ocenenie výnimočných ľudí či komunít

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Krajské oceňovanie Srdce na dlani 2022

Tohtoročný počet nominácií v Prešovskom kraji dosiahol nový rekord

O ocenených v Prešovskom kraji rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia. V roku 2022 mala komisia 11 členov, predsedal jej Dušan Demčák, riaditeľ ZpS Harmónia a aj tentoraz hodnotila rekordný počet nominácií. Tých prišlo do stanoveného termínu 10.11.2022 až 67, čo je najviac za 21 ročnú históriu oceňovania v Prešovskom kraji. Keďže štyri nominácie sa týkali tých istých osôb či organizácií, členovia komisie hodnotili 63 unikátnych nominácií, z ktorých vybrali 17 najinšpiratívnejších príbehov a rozhodli sa udeliť im ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2022”. Spolu 9 nominácií sa rozhodla komisia posunúť na národné oceňovanie dobrovoľníkov – DOBROVOĽNÍK ROKA 2022.

Záštitu nad podujatím “Krajské Srdce na dlani 2022” prevzali predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a primátor mesta Prešov František Oľha.

Ocenenie Srdce na dlani

Spišská Belá mala na oceňovaní bohaté zastúpenie

Do aktuálneho ročníka bolo z mesta Spišská Belá zaslaných 5 nominácií. Nominované bolo občianske združenie Kráčame spolu v kategórii dobrovoľnícka skupina, Materské centrum Hernička a občianske združenie Expression o.z. v kategórii podpora dobrovoľníctva, Face Club a Jakub Varga v kategórii dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.

Zástupcovia všetkých menovaných združení a jednotlivci sa spolu s pánom primátorom Ing. Mgr. Petrom Ziburom zúčastnili slávnostného oceňovania v historickej budove divadla Jonáša Záborského.

Spišská Belá na krajskom oceňovaní Srdce na dlani 2022

Jedno ocenenie a postup do národného oceňovania Dobrovoľník roka 2022 sme si odniesli aj domov 

V kategórii podpora dobrovoľníctva získalo ocenenie Srdce na dlani občianske združenie Expression o.z. zo Spišskej Belej a Relevant n.o. z Prešova. Obidve nominácie postúpili do národného oceňovania Dobrovoľník roka 2022. 

Ocenenie, ktoré Expression o.z. dostalo nepatrí len členom združenia, no predovšetkým VŠETKÝM dobrovoľníkom, ktorí boli, sú a tiež budú súčasťou Face Clubu či Vzdelávacieho centra Pôjd. Patrí všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri rekonštrukcii klubu či Pôjdu, pri ich prevádzke, príprave aktivít, podujatí, konferencií či táborov pre deti a mladých. ĎAKUJEME vám milí DOBROVOĽNÍCI, práve vďaka vašim ochotným SRDCIAM na dlani sa nám dostalo tohto krásneho ocenenia. Vážime si vašu ochotu a chuť byť tu s nami a spoločne budovať bezpečný a inšpiratívny priestor. 

Expression o.z. a dobrovoľníci z Face Clubu a Pôjdu

Všetci nominovaní, ktorí neboli ocenení získali za svoju dobrovoľnícku pomoc a prácu osobité poďakovanie. 

Nominovaným aj oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa, že dobrovoľníctvo je v našom meste čoraz viac známe, rozšírené a podporované. Pretože DOBROvoľníctvo je hlavne o šírení dobra. A dobro je nákazlivé. Preto všetkým prajeme, aby svojou dobrovoľníckou aktivitou nakazili čoraz viac ľudí vo svojom okolí.  

Práca s mládežou bola ocenená aj ocenením sTOPa

Občianske združenie Expression o.z. spolu s Face Clubom a Vzdelávacím centrom Pôjd získalo aj ocenenie sTOPa v kategórii Top subjekt, neformálna skupina. Toto ocenenie každoročne udeľuje Akram – Asociácia krajských rád mládeže a jeho cieľom je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou a aktívnym občianskym a ľudským prístupom pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska.

Ďakujeme veľmi pekne za nomináciu aj v tomto oceňovaní a dôveru v našu prácu. Veľmi si to vážime. 

Ocenenie sTOPa

Autor článku: Ing. Miriam Zoričáková