Zúčastnili sme sa národného oceňovania Srdce na dlani 2022

22. marca 2023

Vo štvrtok 16.3.2023 sa uskutočnilo slávnostné národné oceňovanie Srdce na dlani v Bratislave. V poradí už 14. ročník tohto podujatia zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a uskutočnilo sa pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Tohto podujatia sme sa mohli zúčastniť vďaka oceneniu Krajské srdce na dlani, ktoré sme získali ešte v decembri minulého roka na oceňovaní v Prešove, ktoré pripravilo Prešovské dobrovoľnícke centrum. 

A tiež hlavne vďaka našim dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam a ich ochotným srdciam na dlani, ktoré už viac než 12 rokov nezištne pomáhajú v mládežníckom klube Face Club, vo vzdelávacom centre Pôjd, ale aj mimo nich na úrovni mesta Spišská Belá. 

Ocenenia Srdce na dlani

Ocenenie výnimočný ľudí či komunít 🌿

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach. V oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Slávnostné národné oceňovanie Srdce na dlani 2022

Tohtoročný počet nominácií v národnom oceňovaní dosiahol poriadne vysoké číslo 🤩

Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 52 najsilnejších príbehov dobra na národné ocenenie. Spolu so 17 priamymi nomináciami ich bolo spolu 69. Národná hodnotiaca komisia rozhodla, že ocenenia boli tento rok udelené v 8 rôznych kategóriách a 2 podkategóriách.

Príhovor a otvorenie podujatia

„Všetkých 69 nominácií, ktoré sme v národnom kole prijali, obsahuje silné svedectvo, že svet môže byť dobrým miestom, že človek dokáže nájsť vo svojom voľnom čase priestor na pomoc iným,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Ocenenie sme síce nezískali, no sme nesmierne vďační za národné uznanie našej práce 😊

V kategórii podpora dobrovoľníctva sa našej nominácii síce nepodarilo uspieť, no tešíme sa a sme vďační za národné uznanie našej dlhoročnej práce. Bolo pre nás nezabudnuteľné na pár minút stáť na pódiu spolu s množstvom ďalších inšpiratívnych ľudí či organizácii, ktorí svojou dobrovoľníckou činnosťou menia svet k lepšiemu. Ďakujeme osobe, ktorá nás do týchto oceňovaní nominovala a ďakujeme aj všetkým ostatným za tento skvelý zážitok. 

Srdce na dlani 2022 – národné ocenenie za dobrovoľníctvo – kategória Podpora dobrovoľníctva

Všetkým oceneným aj neoceneným srdečne blahoželáme a prajeme, aby svojou DOBROvoľníckou aktivitou nakazili čoraz viac ľudí vo svojom okolí, pretože dobro je nákazlivé. 

Ocenených 14. ročníka národného oceňovania Srdce na dlani môžete spoznať na tomto odkaze: https://www.srdcenadlani.sk/narodne-ocenovanie/narodne-ocenovanie-2022

Ďakovný list Srdce na dlani 2022 – národné ocenenie za dobrovoľníctvo

„Posledné roky svet neustále prechádza skúškami, z ktorých mnohé sú zmierňované práve vďaka práci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Poďakovať sa a verejne ukázať tých, ktorí bežne konajú bez nároku na odmenu a pozornosť, je ten najprirodzenejší spôsob, ako vyjadriť podporu dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam. Nech sú príkladom pre ďalších,“ dopĺňa Dominika Hradiská.

Ďakujeme aj organizátorom za prípravu tohto krásneho inšpiratívneho podujatia a tešíme sa, že dobrovoľníctvo na Slovensku nepozná hranice.