Vianočný „reunion“ spojil niekoľko dobrovoľníckych generácií

20. januára 2023

K Vianociach nepochybne patria aj milé stretnutia s rodinou či priateľmi. My sme také jedno zažili aj u nás na Pôjde počas uplynulých vianočných sviatkov. 

Viac než 30 dobrovoľníkov, niekoľko generácií

Cieľom vianočného dobrovoľníckeho stretnutia bolo po rokoch sa opäť stretnúť, stráviť spolu čas a prepojiť novú generáciu mladých dobrovoľníkov s tými, ktorých život zavial ďalej od brán Face Clubu či hraníc nášho mesta.

A to sa nám veru podarilo. Prišlo viac než 30 dobrovoľníkov, ktorí klubu a jeho činnostiam venovali (alebo venujú) počas uplynulých rokov svoj čas. Či už dlhodobo alebo len zopárkrát, na tom nezáležalo. V úvode stretnutia mali všetci zúčastnení možnosť sa a prostredníctvom emočných kariet ostatným prezradiť, čo má kto rád.

Nové zážitky, zdieľanie skúseností

Následne sme sa rozdelili do menších skupín a vzájomne zdieľali naše životné skúsenosti a zážitky, a predovšetkým sme si zaspomínali na dobrovoľnícke časy v klube. Prostredníctvom týchto skupiniek sme sa mohli dozvedieť, kto kde je a čo robí, akú školu kto vyštudoval, študuje alebo sa chystá.

Čo pekné sme počas uplynulých rokov zažili a o čom by sme mali jednoznačne vedieť. Zaspomínali sme si tiež na prvý dobrovoľnícky deň v klube, ale aj na najlepší a najhorší zážitok. 

Záverom stretnutia bolo zdieľanie vo veľkej skupine, kde každý za seba povedal jednu novú vec, ktorú sa dozvedel o niekom inom. Naše posedenie spestrili chutné vianočné koláčiky a iné občerstvenie, ktoré so sebou priniesli alebo v klube pripravili dobrovoľníci. 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí medzi nás zavítali. Veríme, že toto stretnutie bolo pre vás rovnako prínosné ako pre nás a tešíme sa ďalšie 😊.