Na Pôjde sa stretli Amazonky

15. decembra 2023

Uplynulý víkend sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Pôjd uskutočnilo veselé stretnutie o vážnych veciach. V spolupráci s V – centrom celoživotného vzdelávania a OZ Amazonky sa tu stretli ženy, ktoré spojila spoločná diagnóza.

Kto sú Amazonky?

Občianske združenie Amazonky spája ženy (ale nie len ženy, týka sa to aj mužov), ktoré prekonali alebo momentálne bojujú s rakovinou prsníka. Je to ochorenie, ktoré poznačí a ovplyvní každého človeka, ktorému zasiahne do života. Aj napriek tomu, že liečba trvá mesiace či roky, naše stretnutie sa nieslo v pozitívnom duchu.

O čom bolo toto stretnutie?

Toto neformálne stretnutie bolo zamerané na vzájomnú pomoc a podporu a určite nebolo posledné. Radi by sme vytvorili v našom meste podpornú skupinu pre osoby s touto diagnózou. Ak poznáte
niekoho, kto si týmto ohorením prechádza alebo prechádzal a uvítal by pomoc, podporu, povzbudenie, kontaktujte nás.