Na názore mladých nám záleží

5. September 2022

Preto naše Vzdelávacie centrum Pôjd aj tento rok prijalo pozvanie Rady mládeže Slovenska do spolupráce v zbere názorov a podnetov mladých ľudí pre projekt s názvom Európsky dialóg s mládežou.

Európsky dialóg s mládežou je nástroj, ktorý podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na veciach verejných. Je to spôsob ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní. Podporuje mladých, aby diskutovali a aby výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Je to zároveň prostriedok, ktorý slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie. 

Hlavná téma v poradí už deviateho cyklu EDM sa nesie v duchu „za udržateľnú a inkluzívnu Európu.” Ambíciou tohto ročníka nie je počet zapojených účastníkov, ale zmeny, ktoré sú potrebné na zlepšenie života mladých ľudí v Európe.

Pri tejto príležitosti sa počas leta uskutočnili viaceré moderované diskusie, kde sme s mladými v rôznom veku a z rôznych prostredí diskutovali a hľadali odpovede na otázky o klimatickej zmene, o jej príčinách, dôsledkoch, informovanosti či možnostiach zmien či už z pohľadu jednotlivca alebo celej spoločnosti.   

Našim žiakom eko téma nie je ľahostajná 

Prvou diskusnou skupinou, s ktorou sme sa stretli ešte koncom školského roka boli žiaci ôsmeho ročníka jednej z našich základných škôl. So žiakmi sme diskutovali najmä o tom ako sú oni a ich rovesníci informovaní o danej téme, odkiaľ čerpajú informácie a čo robia preto, aby svojimi rozhodnutiami vedeli veci meniť k lepšiemu.

Z názorov mladých by sme mohli povedať, že informácií o klimatickej zmene je dostatok, no častokrát sú ťažké na pochopenie alebo zavádzajúce. Prijali by, aby sa o tejto téme, ktorá sa ich a ich budúcnosti bytostne dotýka viac hovorilo hlavne v školách a jazykom, ktorému lepšie porozumejú.

To, či sa mladý človek zaujíma o túto tému podľa nich závisí hlavne od toho či to chce. Tvrdia, že množstvu mladým je téma klimatických problémov ľahostajná. Tiež sú názoru, že vo svojom veku ešte nedisponujú rozhodovacou mocou v oblasti bývania, dopravy či väčšiny nákupov, keďže sú závislí od svojich rodičov. No neodmietajú rozhovory, diskusie a nabádanie rodičov k rozhodnutiam citlivejším k životnému prostrediu. 

Diskusia so žiakmi ZŠ

Chceme, aby starší brali naše názory seriózne, pretože to, že sme mladí neznamená, že nič nevieme…

Aj toto bola jedna z odpovedí v rámci diskusie s klientmi Domu na Polceste vo Veľkom Slavkove a ich vedúcimi. Muži, odchovanci detských domovov, z ktorých väčšina nezažila ,,pocit domova,, sa nebáli aktívne prispieť do diskusie a podeliť sa s nami o svoje názory. Účastníkom chýba osobný prísun informácií. Sprostredkované informácie cez internet či sociálne siete podľa nich nemusia byť pravdivé či spoľahlivé. Preto si niektorí z nich informácie overujú.

Klimatické informácie podľa nich nie sú prioritne podávané a keď sú podávané, tak buď častokrát protichodne alebo nesystematicky. Podľa účastníkov ľudia nerozmýšľajú nad dopadmi ich rozhodnutí na Zem, pretože každý chce byť všade načas a častokrát sa všetci ponáhľajú. Ľudia riešia čas, peniaze, pohodu a budúcnosť bez širšej perspektívy. 

Diskusia s klientami Domu na Polceste

Od kedy mám deti chcem byť zodpovednejšia…

A nielen preto, aby mali krajšiu planétu, ale celkovo chcem byť pre nich tá najlepšia. V takomto duchu sa niesla posledná moderovaná diskusia v kruhu mladých mamičiek z nášho mesta a jeho blízkeho okolia. Táto diskusia bola naozaj bohatá na názory a množstvo osobných skúseností. Svedčí o tom aj dĺžka samotnej diskusie.

Účastníčky identifikovali, že informácií o klimatickej zmene je veľa a vieme ich získavať z rôznych zdrojov. Najdôležitejším zdrojom je pre nich vplyv priateľov a rodiny, od ktorých sa vedia inšpirovať. Za dôležitý ba až nevyhnutný považujú prístup rodičov. Práve oni by sa mali so svojimi deťmi o týchto témach baviť a ísť im príkladom.

V prípade vzdelávania uprednostňujú rovesnícky prístup, teda od mladých pre mladých v jazyku a forme, ktoré sú im blízke. Môžeme zhrnúť, že naše mamičky majú v tejto problematike prehľad a neboja sa pomaly a postupne meniť veci k lepšiemu.

Diskusia s mladými mamičkami

Všetci zúčastnení svojou účasťou na diskusiách a svojimi názormi, postojmi a nápadmi prispejú k zlepšeniu európskych mechanizmov a k zrýchleniu riešenia klimatickej zmeny a problémov s ňou spojených. Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujeme za aktívnu účasť na týchto diskusných stretnutiach a veríme, že tento spoločne strávený čas bude prínosom aj do ich životov.

Na záver by sme sa s vami radi podelili o jednu peknú myšlienku: ,,Nemusíte ísť zo dňa na deň v zavádzaní ,,zmien,, z 0 na 100. V danom momente robte svoje maximum, aj to bude lepšie akoby ste nemali urobiť vôbec nič.,,