Za inšpiráciou sme vycestovali až do Nórska

9. septembra 2022

Práca s mládežou je vždy niečím prekvapivá a nečakaná, takže človek, ktorý sa jej venuje, si myslí, že ho už nemá čo prekvapiť. V posledných týždňoch sa však udiala vec, na ktorú nie sme zvyknutí, a ktorá aj pre nás bola skutočnou výzvou. V rámci projektu SpoluBližšie, podporeného Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sme sa na prelome augusta a septembra vybrali na zahraničnú cestu do nórskeho Osla.

Cieľom pracovnej cesty bolo stretnutie so zástupcami našej partnerskej organizácie Newschool AS. Newschool pre nás pripravil program plný inšpirácie. Stretli sme sa so zástupcami organizácií venujúcich sa práci s mladými, ktoré sú pre nás zdrojom dobrej praxe. 

Spoznali sme nórsky školský systém aj ďalšie možnosti podpory mladých

Jedným z prvých miest po návšteve coworkingovej kancelárie partnera Newschool bol Forskningsparken Oslo Science Park, kde sme mali možnosť vypočuť si, ako v Nórsku funguje program Mladých podnikateľov, ktorý je súčasťou celosvetovej siete a má pobočku aj na Slovensku (Junior Achievement).

V programe mladých podnikateľov využívajú “umenie prekvapenia”, keďže naša myseľ často pracuje s predpokladmi, avšak ak nás niečo prekvapí, tak s tým vieme lepšie pracovať a rýchlejšie sa učíme. V programe sa tiež využíva “učenie cez skúsenosť”. “Necháme mladých urobiť to, tak ako to chcú, a keď to nefunguje, sami premýšľajú, ako to urobiť inak. My im pomáhame celý proces reflektovať a využiť poznatky, ktoré nadobudli skúsenosťou.” ⚙️

Počas ďalších dní sme sa stretli s pracovníčkami kancelárie UngInfo, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo mladým ľuďom v témach vzdelávania, uchádzania sa o prácu, ubytovania, zdravia či trávenia voľného času. 

Návšteva kancelárie UngInfo

Zástupkyňa školy Rudolfa Steinera v Osle nám predstavila základné princípy alternatívnej Waldorfskej školy spoločne s názornými ukážkami netradičného rozvrhu hodín a výtvormi žiakov. Žiaci namiesto domácich úloh majú svoje vlastné denníky, do ktorých zaznamenávajú, čo sa ktorý deň naučili. Po skončení témy, ktorej sa zvyčajne venujú 3 týždne, si každý žiak svoj denník prinesie a spolu s učiteľom zhodnotia jeho kvalitu. 

Návšteva alternatívnej Waldorfskej školy

Centrá pre mladých (ako Face Club) majú aj v Osle 💪

V centre pre mladých pod názvom Fellesverket Majorstua sme začali predstavením projektu SpoluBližšie a jeho súčastí – mládežníckeho klubu Face Club, vzdelávacieho centra Pôjd a výstavby komunitnej záhrady. Keďže sme sa nachádzali v centre s rovnakým zameraním činností, ako sú tie naše, zdieľanie skúsenosti bolo obojstranné.

Bolo zaujímavé vypočuť si, ako funguje mládežnícky klub v Nórsku, a tiež to, čím žijú mladí. Napríklad majú v klube miesto, kde sa môžu učiť, a aj dobrovoľníkov, ktorí im pomôžu s domácimi úlohami. Funguje tu mini kuchynka a mladí, ktorí o to prejavia záujem, sa v nej učia variť a pripravujú občerstvenie pre ostatných. Áno, áno aj medzi mladými v Osle najviac frčí pizza. 🍕 Počas rozhovoru s pracovníčkou centra sme zistili, že mladí zo Slovenska i Nórska majú toho naozaj veľa spoločného a radosti aj strasti klubu sú v mnohom podobné. 😉

Návšteva centra pre mladých Fellesverket Majorstua

Počas návštevy Nórskeho centra pre štúdium holokaustu a menšín sme si prezreli výstavu pod názvom “Ne/Viditeľný: Každodenný rasizmus v Nórsku”, ktorá čerpala z osobných skúseností ľudí z minoritných komunít.

Využívanie neformálneho vzdelávania sme si všímali aj v Nórskych múzeách

Návšteva prímorského mesta sa nezaobišla bez plavby loďou. Aj my sme sa na jednu takú vybrali, síce krátku, ale predsa. Previezli sme sa z prístavu na náprotivnú časť Osla, na polostrov, na ktorom sídlia viaceré zaujímavé múzea. ⛵️

Navštívili sme múzeá Fram a Kon-Tiki. Návštevníci tu spoznávajú históriu nórskych moreplavcov prostredníctvom interaktívnych prvkov. V múzeu Fram návštevník vstúpi priamo do útrob repliky obrovskej lode, ktorú používali objavitelia pri svojich výpravách. Môžu si tiež vyskúšať potiahnuť aj plne naložené snežné sane, či zažiť chlad ktorý zažívali námorníci na Severnom póle. ⛄️

V múzeu Kon-Tiki sa nachádza originálna verzia plte z balzového dreva, na ktorej sa nórskemu cestovateľovi Thorovi Heyrdahlovi podarilo preplávať Tichý oceán. V múzeu sa prostredníctvom viacerých videí prihovára návštevníkom sám bádateľ, a aj vďaka tomu si lepšie zapamätajú jeho slávny výrok. „Hranice? Nikdy som žiadne nevidel. Ale počul som, že existujú v mysliach niektorých ľudí.

Múzeum Fram

Pre hlbšie porozumenie nórskej kultúre a dejinám sme navštívili Nórske ľudové múzeum, ktoré bolo ďalšou ukážkou toho, ako možno priblížiť minulosť zaujímavým spôsobom. Tu sme nazreli do typických, niekoľko storočí starých nórskych domov či dreveného kostolíka. Spoznali sme život Eskimákov a nazreli aj do retra rokov šesťdesiatych.

Nórske ľudové múzeum

Zdieľali sme jedlo, nórske a slovenské zvyky aj pracovné skúsenosti

Obedy a večere patrili spoločným rozhovorom a diskusiám. Vzájomným zdieľaním sme sa dozvedeli mnoho nových informácií o tradičnej nórskej kuchyni, životnom štýle či vianočných tradíciách typickej nórskej rodiny. Na oplátku sme sa aj my s našimi partnermi podelili o naše tradície, prírodné krásy či typické podtatranské produkty. Aby boli zážitky čo najviac autentické, priniesli sme si so sebou tradičné slovenské sladkosti, ktoré chutili nielen našim partnerom, ale vraj aj celému coworkingu, v ktorom pracujú. 🍬

Pracovné stretnutie s partnermi Newschool

Návšteva nórskeho partnera Newschool aj samotného Osla bolo pre nás veľkou inšpiráciou a prínosom a veríme, že nadobudnuté vedomosti pretavíme aj do našich aktivít. 

Účastníci pracovnej cesty na ceste späť domov

Pracovná cesta do Nórska je súčasťou projektu SpoluBližšie financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR.