Úspešne sme ukončili preventívny program Leove dobrodružstvá

23. apríla 2024

Na konci apríla sme pod vedením Mgr. Slávky Varšovej, koordinátorky vzdelávacieho centra Pôjd,  úspešne ukončili akreditovaný preventívny program Leove dobrodružstvá, ktorý u nás absolvovali žiaci druhého ročníka ZŠ J. M. Petzvala. Program bol zameraný na nenásilnú komunikáciu, rozvoj komunikačných zručností, budovanie pozitívnej klímy v triede a na prevenciu negatívnych javov v školskom prostredí.

Rôznorodosť aktivít

Aktivity programu boli obohatené aktivitami na uvoľnenie atmosféry, rozvoj komunikačných zručnosti či pozitívnu spätnú väzbu. Veľmi obľúbenou sa stala hra na elektrospotrebiče, zoologická záhrada či pavučinka vzťahov, ale vyskúšali sme si aj autogénny tréning na uvoľnenie napätia

Badateľné zmeny či pokroky

Bolo úžasne sledovať ako sa v priebehu realizácie deti učili a skúšali sami nenásilne formulovať svoje požiadavky či potreby a ako bez problémov vedeli oceniť, povzbudiť či pochváliť svojich spolužiakov. Na záver sme si vytvorili triedne erby, ktoré si žiaci odniesli do svojich tried. 

Ďakujeme za záujem

Ďakujeme aj pani triednym učiteľkám Kalafutovej a Urbanovej, že sa rozhodli využiť naše služby a veríme, že to vnímali ako pozitívne doplnenie školského vzdelávacieho programu.