Rumunská delegácia na návšteve v našom meste

3. júla 2023

V stredu 28.6. 2023 sme v našom meste hosťovali významnú zahraničnú návštevu. Zavítala k nám rumunská delegácia spolu s nórskym partnerom a slovenskými predstaviteľmi.  Cieľom tejto návštevy bolo posilniť bilaterálnu spoluprácu, predstaviť príklady dobrej praxe, ako aj zdieľať vzájomné skúsenosti a osvedčené postupy pri implementácii programu a projektu SpoluBližšie, ktorý v našom meste prebieha a je podporený Nórskym finančným  mechanizmom a štátnym rozpočtom SR. 

Návšteva bola medzinárodná

Návštevy projektov sa zúčastnili zástupcovia rumunského správcu programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, obdobného aký na Slovensku spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorého je podporený aj náš projekt SpoluBližšie. Ide o Rumunský Fond sociálneho rozvoja. Návštevy sa zúčastnila riaditeľka tohto fondu a jej zástupkyňa ako aj ďalší 8 kolegov.

Ďalej ich sprevádzal zástupca ich donorského partnera z nórskej organizácie –  Kommunesektorens organisasjon – Nórska asociácia miestnych a regionálnych orgánov.

Zastúpené boli aj slovenské inštitúcie 

Za slovenskú stranu sa návštevy zúčastnila zástupkyňa slovenského správcu programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – pani Jana Dacková, vedúca oddelenia správy programov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a pán Tibor Škrabský, zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Projekt, jeho aktivity a výstupy 

Súčasťou prezentácie nášho projektu a jeho aktivít boli obe koordinátorky – projektová koordinátorka Ing. Miriam Zoričáková a finančná koordinátorka Ing. Veronika Kováčiková a taktiež partneri projektu Mgr. Helena Zadžorová za Expression o.z. a Igor André z Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie. Všetci zúčastnení návštevníkom ochotne odprezentovali svoju činnosť v rámci projektu a následne odpovedali na prípadné otázky. Diskusia po prezentácii bola naozaj obohacujúca. Následne sme sa presunuli do priestorov novootvorenej komunitnej záhrady a priestorov komunitného centra, kde sme hosťom ukázali priestory a komunitná pracovníčka Evka Kováčiková im predstavila činnosť komunitného centra.

Ďakujeme za príležitosť 

Tejto návšteve sme sa veľmi potešili a Správcovi programu ďakujeme, že práve my ako jeden z troch vybraných projektov sme dostali možnosť odprezentovať výsledky našej práce a byť tak príkladom dobrej praxe pre zahraničie. Veľmi si túto možnosť vážime.