Pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika sme pripravili Deň detí

20. júna 2024

V piatok 7.6. 2024 sme pre druhý stupeň žiakov ZŠ M.R. Štefánika pripravili aktivity pri príležitosti Dňa detí. Organizátorom podujatia boli zamestnanci Face Clubu, Pôjdu a pracovník s mládežou. Nezaobišli sme sa ani bez ochotnej pomoci dobrovoľníkov.

Triedy absolvovali rôzne disciplíny

Cieľom tohto podujatia bolo triedam sprostredkovať tímové zážitky zamerané na športové, ale aj nešportové výkony. V športe ako takom nie je dôležitý iba výkon či rýchlosť, ale aj schopnosť spolupracovať, byť členom tímu, mať isté zručnosti či logicky a strategicky myslieť. Preto… 

…si súťažiaci potrápili nielen telá, ale aj mysle

Podujatia sa zúčastnilo 10 tried od piateho do deviateho ročníka a ,,súťažili,, v troch kategóriách. Počas aktivít žiaci absolvovali desať stanovíšť. Zabehli štafetový beh v gúľaní pneumatiky, prenášali loptičky so zviazanými nohami, ale aj pomocou drevených špajdlí, riešili logickú úlohu s názvom Plachta, spoločne prevádzali loptičku cez rôzne bludiská, učili sa viazať niekoľko typov uzlov, kreslili pomocou fixky na šnúrke, ,,lyžovali,, na tráve či skákali vo vreci.  

2 hodiny vytrvalosti priniesli svoje ovocie

Jednotlivým kolektívom sa mimoriadne darilo. Odmenou pre prvé tri najšikovnejšie triedy v každej kategórii boli skvelé spoločenské hry. Zvyšné tímy odišli so sladkou odmenou. No sme si istí, že nešlo o výhru. Najväčšou odmenou pre žiakov bolo, že podporili svojho tímového ducha, komunikáciu či vzájomnú dôveru a odniesli si spoločné zážitky.