Máš dosť životov?

11. septembra 2023

Svetový deň prevencie samovrážd je príležitosťou hovoriť o možnostiach pomoci ľuďom, ktorí nad samovraždou uvažujú. Jeho symbolom je bodkočiarka, ktorá pripomína, že každý príbeh môže mať pokračovanie. Bodka symbolizuje koniec a čiarka znamená pokračovanie. Pre ľudí, ktorí chceli ukončiť svoj život, je znakom nádeje a odhodlania pokračovať v živote.

Každoročne si ho pripomíname 10. septembra a občianske združenie IPčko pri tejto príležitosti pripravilo osvetovú kampaň s názvom „Máš dosť životov?“, ktorá mladým ľuďom ich jazykom a cez metaforu počítačových hier hovorí, že ak potrebujú pomoc, majú sa kam obrátiť.

Sme radi, že v spolupráci so vzdelávacím strediskom Pôjd v Spišskej Belej sa do tejto aktivity zapojila aj jedna  z našich škôl v meste – ZŠ J. M. Petzvala.  

Vzhľadom na akútny nedostatok školských psychológov je fajn, že existuje inštitúcia, ktorá túto pomoc supluje a vytvára tak bezpečnú a pomáhajúcu atmosféru pre zraniteľných mladých ľudí, ktorí pomoc veľmi potrebujú.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.