Foťák, metla, kávovar aj trampolína. Čo všetko zvláda dobrovoľník vo Face Club-e?

27. novembra 2022

Dobrovoľník sem, dobrovoľník tam… s týmto slovom sa stretol už hádam každý, kto sa nejakým spôsobom stretol s prácou Face Club-u. Čo presne však toto slovo znamená? Aký je život dobrovoľníka v klube a čo všetko je náplňou jeho práce? Tieto myšlienky sú aj pre mnohých (nielen) Belančanov, ktorí poznajú našu prácu, tak trochu záhadou. 🤔

Preto vás aj prostredníctvom tohto článku pozývame nakuknúť do našej „kuchyne“ Face Club-u práve z pohľadu dobrovoľníkov. Pohodlne sa usaďte a spoznajte nás o čosi bližšie.

Tak teda… kto je vlastne ten dobrovoľník?

Pod pojmom „dobrovoľník“ máme na mysli všetkých ľudí, ktorí sa nejakým pravidelným spôsobom podieľajú na fungovaní klubu a jeho aktivitách. Väčšinou sú to mladí ľudia zo Spišskej Belej a blízkeho okolia, ktorí najprv navštevovali klub ako bežní návštevníci, no postupom času náš tím lepšie spoznali a začali nám pomáhať s rôznymi malými aktivitami v klube – tu upratať po deťoch, tam si s niekým zahrať hru alebo pomôcť pri programe.

Časom sa spolupráca prehĺbila do tej miery, že sme im zverili stále väčšiu a väčšiu zodpovednosť (pretože vďaka nej ľudia rastú) a oni nám na oplátku dali svoju dôveru, schopnosti a spoľahlivosť. Tak vznikol dynamický dobrovoľnícky tím – dynamický preto, lebo zavše nejaký človek odíde a iný zasa pribudne. Väčšina členov sú však stáli návštevníci klubu, ktorí nám pomáhajú takmer so všetkými našimi aktivitami a bez nich by klub nevyzeral tak, ako vyzerá (a možno by ani vôbec nebol). Momentálne je nás niečo medzi 10 až 20 – ale spočítať ich je tak ťažké, keď sú stále v pohybe. 😄

Slovenskí a zahraniční dobrovoľníci počas otvárania priestoru Pôjd nad Face Club-om.

Dobrovoľník je tu… pre všetkých 

Základnou prácou dobrovoľníka je vyčarovať úsmev na tvárach všetkým, ktorí k nám prídu. Či už sú to deti, ich rodičia, mladí, ale aj znevýhodnené detičky či seniori. Preto aj škála aktivít, s ktorými pomáhame je široká. Vo Face Clube pripravujeme tvorivé,  zábavné športové či herné popoludnia pre deti, kvízové a herné večery, turnaje či chutné jedlá pre mladých. 🍕  

Pre širokú verejnosť a podporu rodinných vzťahov zasa pripravujeme rodinné popoludnia, kde si na svoje prídu určite všetci. Naposledy sme boli súčasťou Rozprávkového lesa, ktorý sa objavil v anglickom parku v Strážkach počas kaštieľných hier. Počas letných prázdnin zasa robíme denné tábory, ktoré sú u detí a mladých veľmi obľúbené.

Deti sú s našimi dobrovoľníkmi v dobrých rukách. 😉

Ani manuálna práca nám nesmrdí

Dobrovoľnícka služba v klube aj mimo neho je aj o rôznych praktických veciach – napríklad vybavovaní či upratovaní. Pozbierať, odložiť, vyčistiť či povysávať? To nie je žiadny problém. Je pre nás predsa dôležité, aby sa ľudia s nami cítili príjemne. A kvetinová vôňa Ajaxu po čerstvom umytí podláh tento pocit určite posilní. 

Počas Týždňa dobrovoľníctva sme ukázali, že sa nebojíme ani vedra a handry.

Jasné, nie vždy sa nám chce upratovať, ale keď sa do toho pustíme všetci (a pomôžu aj deti), raz-dva sme hotoví a môžeme sa venovať príjemnejším veciam. Udržiavanie poriadku a zachovanie systému vo veciach, ktoré denne používame, nám pomáha v tom, aby sme nemárnili čas hľadaním zatúlaných káblov od reprákov či kľúčov od skladu. 🤦🏻‍♂️

Face Club nám dáva príležitosti a my sa ich nebojíme chytiť

Máme možnosť spolupracovať na rôznych aktivitách, našej kreativite sa nekladú žiadne medze. Dokonca môžeme prichádzať s vlastnými nápadmi sa učíme množstvu nových zručností. Preberáme zodpovednosť, učíme sa veci dotiahnuť do úspešného konca, plánovať, analyzovať, pracovať v tíme, tiež reflektovať, učiť sa z chýb a nezabúdať tešiť sa z úspechov, aj tých úplne najmenších. 

Takisto sa učíme pracovať s ľuďmi, zdokonaľujeme svoje digitálne a komunikačné zručnosti a priúčame sa rôznym formám neformálneho a zážitkového vzdelávania. 🎓

Zážitkové aktivity priam milujeme. ❤️

A prečo to všetko vlastne robíme? 

Naše dobrovoľníctvo nie je len o práci. Je hlavne o komunite a silných priateľstvách, ktoré sme v klube nadobudli a ktoré budujeme. Face Club je pre nás miestom, kde môžeme tráviť svoj voľný čas aktívne, realizovať svoje sny a nápady no hlavne tam môžeme darovať kúsok svojho srdca. Pretože, to čo zasejeme, budeme aj žať a to, čo dáme, sa nám vráti. 🌱

Face Club a dobrovoľníctvo v ňom nie je len o tom, ako aktivitami zabiť voľný čas; je predovšetkým o vzťahoch, ktoré sa učíme vytvárať a pestovať; o zodpovednosti, ktorú prijímame a ktorá nás pripravuje na úspešné zvládnutie dospelosti; o radosti z toho, že môžeme byť užitoční a že život iných ľudí sa aj vďaka nám môže meniť k lepšiemu.

Spoločne napredujme, spoločne rastieme

Všetci ťaháme za jeden povraz a snažíme sa robiť veci najlepšie ako vieme. Chceme napredovať a prinášať vám nové a nepoznané. No to nejde len tak samo od seba.  Aby sme vedeli odovzdávať nové veci, musíme sa ich najprv sami naučiť. Preto nesmieme zabúdať zalievať to, čo bolo v nás zasiate. A tak sa aj my prihlasujeme na rôzne tréningy a školenia, kde naberáme nové vedomosti a zručnosti. 

Život dobrovoľníka je naozaj dynamický. Dúfame, že ho cez tento článok spoznáte aspoň o čosi lepšie. Onedlho vám z nášho života opäť čosi prezradíme. A ak viete o šikovnom mladom človeku, poślite ho k nám, radi ho spoznáme. 😉

autor článku: Miriam Z.