A takto to vyzeralo na otváracej konferencii projektu SPOLU BLIŽŠIE...

30. mája 2022

V utorok 24. mája 2022 sa (konečne, keďže sme sa už nevedeli dočkať) uskutočnila otváracia konferencia projektu „Spolu Bližšie“ podporeného prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu Spolu Bližšie je vybudovanie multifunkčného centra, ktoré sa stane inšpiratívnym a podporným prostredím pre deti a mladých. Projektové aktivity postupne prinesú komplexné služby deťom a mladým ľuďom s prihliadnutím na ich rozmanitosť a odlišnosť potrieb. Jednoducho povedané, vytvoríme priestor pre zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí. 🤝

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd

Na konferencii boli prítomní zástupcovia žiadateľa, členovia mestského zastupiteľstva, ďalej partneri projektu, pracovníci s mládežou v našom meste, zamestnanci mestského úradu, pozvaní hostia z radov základných škôl, špeciálnej školy, mestskej knižnice, zástupcovia práce s mládežou z mesta Spišská Nová Ves a v neposlednom rade mladí dobrovoľníci, ktorí s prípravou konferencie aktívne pomáhali. 

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd

Program obohatili skvelí hostia

Po oficiálnom otvorení konferencie a úvodnom predstavení projektu a jeho cieľov dostal slovo primátor mesta Spišská Belá, pán Jozef Kuna, ktorý priblížil aktivity projektu. Tiež v skratke predstavil plán projektu výstavby komunitnej záhrady a poprial projektu, aby sa mu do budúcna darilo. Následne dostali slovo jednotliví partneri projektu.

Občianske združenie Expression o.z. reprezentované štatutárkou Helenou Zadžorovou predstavilo svoju činnosť v práci s deťmi, mladými a dobrovoľníkmi. Priblížilo aktivity mládežníckeho klubu FaceClub a novovzniknutého vzdelávacieho centra Pôjd

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub zadzorova

Igor André z Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie predstavil činnosť tohto združenia. Vyzdvihol dôležitosť inklúzie a práce s mladými zo znevýhodneného prostredia po skončení základnej a strednej školy. Taktiež predstavil aktivity, ktoré ich organizácia bude v rámci projektu vykonávať. Tými sú kariérne, individuálne a skupinové poradenstvo a práca v teréne s mladými s nedostatkom príležitostí. 

Ďalšími dvomi partnermi projektu boli Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá a nórsky partner Newschool. Pre nemožnosť ich účasti ich v krátkosti predstavili koordinátorka vzdelávacieho centra Pôjd Lucia Bafiová, ako aj moderátorka.

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd lucia bafiova

Súčasťou programu otváracej konferencie boli aj inšpiratívne rozhovory. Tie sme uskutočnili s tromi hosťami z troch rôznych oblastí – zo školstva, inklúzie a z neformálnej práce s mládežou.  

Spolu s mladými, Bližšie k mladým

 Prvým hosťom bola pani riaditeľka RNDr. Eva Nebusová zo Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite, ktorá sa zaslúžila o záchranu stredného školstva vo Svite. Je tiež nominovaná na Slovenku roka 2022 v kategórii vzdelávanie. Pani riaditeľka počas rozhovoru vyzdvihla, prečo by sa žiaci nemali „len“ učiť, ale zapájať sa aj do rôznych mimoškolských programov. Predstavila nám, do akých rôznych aktivít sa ich škola zapája a aké sú dopady týchto aktivít na študentov. 👩🏼‍🏫

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd eva nebusova svit

Druhým hosťom v diskusii bol Mgr. Stanislav Gurka, riaditeľ Strediska Evanjelickej Diakonie  a zakladateľ útulku Domu na polceste vo Veľkom Slavkove. Ten nám v rozhovore predstavil prácu s mladými mužmi po odchode z detského domova. Priblížil dôležitosť práce s touto skupinou ľudí, hlavne vo vytvorení priestoru, pocitu domova a prijatia, ale aj vo výchove k samostatnosti, práci a životu samému. 

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd

Krásnym príkladom praxe bol Zdeno, jeden z bývalých klientov Domu na polceste, ktorý nám rozpovedal svoj životný príbeh. Zdeno na ceste svojho života niekoľkokrát spadol, no vždy sa postavil, prijal pomocnú ruku a kráčal ďalej. Dnes žije samostatný život, má rodinu, prácu a vraví, že všetko, čo zažil by nevymenil za iné. 💪

Posledným hosťom diskusie bola skupinka mladých digiPEEROV. Miška, Dušan, Jakub a Samuel sú naši mladí dobrovoľníci zapojení do rozvojového programu digiPEERS, ktorého cieľom je prostredníctvom vyškolených mladých lektorov ďalej vzdelávať svojich rovesníkov v témach online bezpečnosti a digitálneho občianstva.

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub

Mladí digiPEERI nám v rozhovore priblížili, prečo je pre nich dôležité tráviť čas aktívne,najčastejšou odpoveďou bolo byť užitočným či pomáhať iným. Tiež nám priblížili samotný rozvojový program, ktorého sú súčasťou a objasnili, na čo je bežnému človeku potrebná digitálna gramotnosť. 

Aj tí najväčší dobrovoľníci (občas) potrebujú dobré jedlo

Po diskusiách s pozvanými hosťami nasledovala voľná diskusia, ktorú sprevádzala chutná káva a občerstvenie. 🥞🍇

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa otváracej konferencie projektu Spolu Bližšie. Veríme, že bola pre vás obohatením a inšpiráciou do ďalšej práce. Ďakujeme rečníkom, že prijali pozvanie a podelili sa s nami o svoje know-how a v neposlednom rade ďakujeme mladým dobrovoľníkom za ich pomoc pri prípravách tejto konferencie. Projektu Spolu Bližšie prajeme veľa úspechov a naplnených cieľov.

otvaracia konferencia spolu blizsie pojd spisska bela faceclub pojd